Työmarkkinat vuonna 2013: Työvoimakustannusten nousu jatkuu edelleen – tarvittavat rakennemuutokset tekemättä

Uutiset |

Työvoimakustannusten nousu on jatkunut Suomen taloudellisen taantumankin aikana. Syksyllä 2011 solmittu raamisopimus nosti edelleen palkkakustannuksia 2 prosenttia. Tarvittavat työmarkkinoiden rakenteelliset uudistukset lykkääntyivät tulevaisuuteen.

Suomalainen metsäteollisuus kilpailee etenkin keskieurooppalaisen teollisuuden kanssa. Suomessa tuotanto- ja työvoimakustannukset ovat nousseet useiden vuosien aikana kilpailijamaita nopeammin. Vain kustannuskilpailukykyiset suomalaiset tehtaat menestyvät vientimarkkinoilla, kun tuotanto keskittyy entistä enemmän tehokkaimpiin yksiköihin. Nousevia kustannuksia ei voida siirtää tuotteiden hintoihin, jotka määräytyvät kansainvälisillä markkinoilla.

Työvoimaan liittyvät kustannukset ovat yksi merkittävimmistä metsäteollisuuden kustannuseristä. Niihin voidaan vaikuttaa hillitsemällä palkkakustannusten nousua ja muuttamalla sopimusten rakenteita. Metsäteollisuudessa käytetään kaikista teollisuudenaloista suhteellisesti eniten kotimaisia tuotantopanoksia. Alan suoraan maksamien palkkojen lisäksi muiden alojen kustannukset kertyvät metsäteollisuuden maksettavaksi.

Keskitetty palkkaratkaisu ei paranna metsäteollisuuden kilpailukykyä

Syksyllä solmittu tulopoliittinen ratkaisu hillitsi palkkakustannusten nousua suhteessa kilpailijamaihin, mutta ei merkittävästi parantanut suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä, joka menetettiin edellisvuosien aikana tehdyillä korkeilla palkkaratkaisuilla. Suomen työmarkkinoilla ei ole myöskään tehty tarvittavia rakenteellisia muutoksia, kuten useissa kilpailijamaissa. Rakenteelliset muutokset olisivat muun muassa parantaneet toiminnan joustavuutta Suomessa. 

Neuvotteluissa todettiin paikallisen sopimisen edistäminen keskeiseksi tavoitteeksi. Paikallisella sopimisella voidaan vaikuttaa merkittävästi suomalaisten tuotantolaitosten toiminnan tehokkuuteen ja joustavuuteen. Paikallinen sopiminen ei saa jäädä vain puheiden tasolle.

Työturvallisuuteen ja työhyvinvointiin panostettu

Metsäteollisuusyrityksissä on käynnissä lukuisia hankkeita, joilla parannetaan työhyvinvointia ja työturvallisuutta systemaattisesti ja pitkäjänteisesti. Alalla on käytössä paljon hyviä, vakiintuneita työhyvinvointi- ja työturvallisuuskäytäntöjä.

Erityisesti on panostettu työturvallisuusriskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Tavoitteena työpaikoilla on nolla tapaturmaa. Työtapaturmien määrän vähenemiseen on vaikuttanut muun muassa parantunut työturvallisuuskulttuuri.