Työmarkkinat tammi-kesäkuu 2014: Työmarkkinoille joustoa jatkuvilla neuvotteluilla

Uutiset |

Loppusyksystä 2013 solmitussa työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovittiin maltillisista palkankorotuksista, neuvottelujärjestelmän uudistamisesta sekä jatkuvan neuvottelun aloittamisesta työehtosopimusten rakenteiden uudistamiseksi. 

Neuvottelujärjestelmän uudistaminen ja jatkuvan neuvottelun aloittaminen ovat vasta alkumetreillä. Sopimuksen mukaiset ensimmäiset palkankorotukset on toteutettu sopimusaloittain.

Työllisyys- ja kasvusopimus nostaa palkkoja ensimmäisenä vuonna keskimäärin 0,7 prosenttia ja
toisena 0,4 prosenttia. Maltillisella sopimuksella Suomi kuroo osittain kiinni kilpailijamaiden etumatkaa kilpailukyvyssä, joskin Suomella on vielä paljon kirittävää. Esimerkiksi koko 2000-luvun Saksan palkkaratkaisujen kustannuksia korottavat vaikutukset olivat vuodessa noin kaksi prosenttiyksikköä pienemmät Suomeen verrattuna.

Metsäteollisuuden kilpailukykyä rokottavat muun muassa Suomen ja päämarkkinoiden välinen pitkä etäisyys ja tästä johtuvat korkeat kuljetuskustannukset.

Keskusjärjestöt neuvottelevat neuvottelujärjestelmän kehittämisestä

Keskusjärjestöt neuvottelevat muun muassa siitä, miten työrauhaa voisi turvata paremmin vientiteollisuuden toimitusketjussa. Työrauhajärjestelmän toimimattomuudesta paras esimerkki oli kesäkuun satamalakko, joka pysäytti koko viennin ja tuonnin vuorokaudeksi.

Neuvotteluiden tavoitteena on löytää keinot, joilla voidaan luoda uskottavuutta työehtosopimusjärjestelmän toimivuuteen. Työehtosopimuksien pääasiallinen tarkoitus on varmistaa työrauhan toteutuminen sopimuskaudeksi.

Rakenteelliset uudistukset tehtävä pikaisesti

Työllisyys- ja kasvusopimuksessa sovittiin, että niin sanotun jatkuvan neuvottelun periaatteella voidaan tehdä muutoksia työehtosopimuksiin myös sopimuskauden aikana.

Metsäteollisuus ry on esittänyt kaikille sopimuskumppaneille jatkuvan neuvottelun aloittamista. Neuvottelujen tavoitteena on toteuttaa kilpailukykyä parantavia ja työllisyyttä tukevia muutoksia jo nykyisen sopimuskauden aikana. Rakenteiden uudistamisen varmistamiseksi seuraava neuvottelukierros tulisikin käydä liittokohtaisesti.

Lisätietoja: Jari Forss, Varatoimitusjohtaja, Työmarkkinajohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 122 4440