Työmarkkinat tammi-kesäkuu 2013: Palkat nousivat edelleen talouden taantumassa

Uutiset |

Suomessa syntyvät työvoimakustannukset ovat yksi merkittävimmistä kilpailukykyyn vaikuttavista tekijöistä, joihin voidaan vaikuttaa kotimaisilla päätöksillä. Metsäteollisuuden palkat nousivat taantumakeväällä 2013 noin kaksi prosenttia. Tulevalla työmarkkinaneuvottelukierroksella on kiinnitettävä erityistä huomiota kotimaisen kilpailukyvyn parantamiseen.  

Alkuvuonna 2013 käytiin vilkasta keskustelua, millä keinoilla Suomen kilpailukykyä saadaan parannettua. Suomalaisen työn hinta on noussut 2000-luvulla selkeästi keskeisiä kilpailijamaita enemmän. Syksyllä alkavalla työmarkkinaneuvottelukierroksella on kiinnitettävä erityistä huomiota siihen, että vientiyritysten kilpailukykyä parannetaan kilpailijamaihin verrattuna nopeasti ja pitkäjänteisesti. Vain kilpailukykyisillä yrityksillä on varaa työllistää.

Raamisopimus nosti metsäteollisuuden palkkoja

Metsäteollisuuden palkat nousivat keväällä 2013 noin 2 prosenttia. Kokonaisuudessaan syksyllä 2011 solmittu raamisopimus on taantumasta huolimatta nostanut kaikkien suomalaisten toimialojen palkkoja yli 4 prosenttia. Yksikkökustannukset ovat nousseet Suomessa vastaavasti ja kilpailijamaita enemmän, sillä tarvittavia rakenteellisia muutoksia ei ole tehty. Palkankorotukset paransivat kuluttajien ostovoimaa, mutta heikensivät suomalaisten vientiyritysten kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla.

Työvoimaan liittyvät kustannukset yksi merkittävimpiä metsäteollisuuden kustannuseriä

Metsäteollisuus käyttää kaikista eri teollisuudenaloista suhteellisesti eniten kotimaisia tuotantopanoksia. Metsäteollisuuden suoraan maksamien palkkojen lisäksi teollisuuteen liittyvien alojen nousevat kustannukset kertyvät metsäteollisuuden maksettavaksi.

Kotimaassa nousevia kustannuksia ei ole mahdollista siirtää tuotteiden hintoihin, jotka määräytyvät kansainvälisillä markkinoilla. Suomessa nouseviin kustannuksiin on jouduttu sopeutumaan muun muassa vähentämällä henkilöstöä.

Metsäteollisuuden tavoitteena liittokohtaiset neuvottelut

Syksyllä alkavalla työmarkkinaneuvottelukierroksella tulee tehdä suomalaisen työn kilpailukykyä vahvistavia palkkaratkaisuja. Täten yleistä palkankorotusvaraa ei ole.

Lisäksi metsäteollisuuden työehtosopimusten tulee parantaa yritysten toiminnan joustavuutta ja tuottavuutta sekä parantaa edellytyksiä paikalliselle sopimiselle.