Innovaation rattaat

Tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tiekartan tavoitetaso oikea, tarkan etenemissuunnitelman puuttuminen ongelma

Uutiset |

Metsäteollisuus kiirehtii hallitusta tarkentamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan tiekartan toimet, aikataulut ja varatut määrärahat. Tiekartan tavoite parantaa yhteistyötä ja nostaa osaamistasoa on tervetullut, mutta voi helposti jäädä koronakriisin jalkoihin, arvioi innovaatioasioiden päällikkö Antti Tahvanainen.

Kansallinen tutkimus-, kehittämis-, ja innovaatiotoiminnan tiekartta pyrkii palauttamaan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioasiat poliittisen päätöksenteon ytimeen. Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden ministerityöryhmän hyväksyi tiekartan torstaina. Tiekartta määrittelee innovaatiopolitiikan tavoitteeksi osaamistason nostamisen, julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuusmallin kehittämisen sekä julkisen sektorin yhteistoiminnan vahvistamisen.
– Päätavoitteet ovat oikealla tasolla. Parhaimmillaan innovaatiopolitiikan korjausliike loisi pitkän aikavälin kilpailukykyä ja tekisi Suomesta houkuttelevamman huipputieteelle, innovatiiviselle liiketoiminnalle ja investoinneille, Metsäteollisuus ry:n innovaatioasioiden päällikkö Antti Tahvanainen arvioi.
Ongelmana on, että tiekartasta puuttuvat tarkat ja sitouttavat askeleet suunnitelman toteuttamiseksi. Tiekartta jättää muun muassa yritysten roolin innovaatiopolitiikassa turhan epämääräiseksi. Metsäteollisuus kannustaa hallitusta jalkauttamaan tiekartan määrittelemällä tarkemmin toteutettavat toimet, aikataulut sekä määrärahat.
– Ilman asetettuja päämääriä innovaatiopolitiikka voi jälleen jäädä helposti lapsipuolen asemaan esimerkiksi koronakriisin takia. Yritysvetoista innovaatiotoimintaa kuitenkin tarvitaan nimenomaan kriiseistä palautumiseen, minkä jo 1990-luvun suuri lamakin osoitti. Innovaatiotoiminnalla rakennetaan myös puolustuskykyä tulevaisuuden kriisejä vastaan, Tahvanainen korostaa.
Elinkeinoelämän kannalta tiekartan yksi tärkeimmistä avauksista on valtion ja yksityisen sektorin yhteinen kumppanuusmalli, jota tulee vielä kehittää pidemmälle. Kumppanuusmallissa tulisi korostaa yritysvetoisuutta ja sen riskinjaossa pitkäjänteisyyttä yli hallituskausien.
Metsäteollisuus pitää tarpeellisena myös suunniteltua alan julkisten toimijoiden ja instrumenttien koordinoinnin parantamista. Tämä mahdollistaa aiempaa suurempien ja kunnianhimoisempien ratkaisujen kehittämisen.

Lisätietoja
Metsäteollisuus ry:n innovaatioasioiden päällikkö Antti Tahvanainen, p. 044 535 1797

Lisätietoja antaa

Antti Tahvanainen

Innovaatioasioiden päällikkö

044 535 1797