TET – työelämään tutustuminen

Uutiset |

TET-jaksolla nuoret pääsevät käytännössä näkemään ja kokemaan, millaista on työskennellä erilaisissa ammateissa, työympäristöissä ja eri toimialoilla. TET:in tavoitteena on parantaa työelämän tuntemusta ja arvostusta. 

Omakohtaiset työelämän kokemukset voivat myös tukea oppilaan valintoja jatko-opintoihin liittyen. TET-jakson kesto vaihtelee parista päivästä kahteen viikkoon. Se on yksi yleisimmistä yrityksen ja koulun yhteistyömuodoista ja keskeinen osa peruskoulun jakamaa työelämätietoutta.

Lisää tietoa TET:istä löytyy esimerkiksi Kun koulu loppuu -sivustolta.

TET:illä voi luoda positiivista työnantajakuvaa ja löytää tulevaisuuden työntekijöitä

Metsä ja puuperäiset tuotteet kuuluvat ihmisten jokapäiväiseen elämään. Puun käyttöön ja metsäteollisuuteen liittyviä työpaikkoja ei kuitenkaan tunnisteta eikä työnkuvia tunneta. TET on yrityksille erinomainen mahdollisuus löytää tulevaisuuden työntekijöitä. Nuori, jolle TET-jakso on jäänyt mieleen positiivisena kokemuksena, voi markkinoida yritystä ja alaa kaveripiirilleen. TET-jakson järjestäminen on siis positiivisen työnantajakuvan luomista.

Onnistuneena kokemuksena mieleen jäävän työelämääntutustumisjakson järjestäminen vaatii työyhteisöltä oikeanlaista asennetta. Materiaalia TET-jakson järjestämiseen löytyy Suomen Metsäyhdistyksen nettisivuilta. Siellä on myös vinkkejä TET:iin tuleville nuorille.

TET 2.0:n avulla lisää innovaatiotaitoja

Ajatus uudenlaisesta työelämään tutustumisesta, TET 2.0:sta syntyi syksyllä 2015. Aalto-yliopiston MIND-tutkimusryhmä, joka tekee innovaatiotutkimusta, -koulutusta ja -konsultaatiota, on lähtenyt kehittämään konseptia yhdessä muutamien pilottikoulujen kanssa. TET 2.0:n ydinajatus on, että nuoret saavat ideoida uusia ratkaisuja, toimintatapoja ja palveluja harjoittelupaikoilleen.

Ennen TET-viikkoa nuoret osallistuvat MIND:n järjestämään kolmituntiseen koulutukseen, jossa käydään läpi innovaatioprosessin idea ja valmistaudutaan tulevaan harjoitteluun yhdessä harjoittelupaikan edustajien kanssa. Nuoret hakeutuvat harjoittelupaikkoihin 2-4 hengen ryhmissä. Viikon aikana he toteuttavat lyhyen innovaatioprosessin. Oppilaat saavat tehtäväksi etsiä tutustumiskohteena olevasta organisaatiosta jonkin ongelman tai parannusta vaativan kohteen ja keksiä sille ratkaisun.

Töölön yhteiskoulun lukio on yksi TET 2.0:ssa mukana olleista kouluista. Koulun mukaan harjoittelun onnistuminen edellyttää rohkeutta, luovuutta, avoimuutta, ennakkoluulottomuutta, opiskelijoiden kuulemista, hyvää suunnittelua, vahvaa sitoutumista, hyvää yhteishenkeä sekä myönteistä ja iloista asennetta.

Lisätietoja:
Anssi Tuulenmäki, tutkimuspäällikkö, MIND, Aalto-yliopisto
anssi.tuulenmaki@mindustry.fi, puh. 050 3819 772