Team Finland etenee – uudistuneen Finpron palvelut käytössäsi

Uutiset |

Team Finland -verkoston kansainvälistymispalvelut jäsentyvät ja työnjako selkiytyy. Finpro keskittyy nyt yritysten maksuttomaan neuvontaan, kontaktien hakuun ja verkottamiseen. 

Oikean palvelun löytymistä helpottaa myös uusi Team Finland -sivusto, johon on ensi kertaa koottu yhteen valtiorahoitteiset kansainvälistymispalvelut. 

Finpron ”Export Finland” -palvelut keskittyvät maksuttomaan neuvontaan ja verkottamiseen

Palvelu-uudistusta pohjustettiin jo alkukesästä, kun Finpro luopui maksullisesta konsultoinnista.Finpro ry. on nyt kokonaan julkisrahoitteinen toimija. Se tarjoaa yrityksille pääsääntöisesti vain ilmaisia palveluita, eikä se siis kilpaile yksityisten konsulttiyhtiöiden kanssa. 

Maksullinen konsultointitoiminta on siirtynyt yksityiseen Soprano Oyj yritykseen. Se ei nauti erityisasemaa suhteessa muihin konsulttiyhtiöihin, vaikka Soprano saakin käyttää siirtymävaiheessa kahden vuoden ajan nimitystä ”Finpro Consulting”.

Finpron kansainvälistymispalvelut (”Export Finland”) keskittyy 3.9. alkaen pk-yritysten neuvontaan. Tyypillisesti Finpro-neuvonta tarkoittaa kansainvälisten bisnesmahdollisuuksien tunnistamista ja arviointia, kansainvälistymisstrategian sparrausta sekä yritysten verkottamista niin Suomessa kuin maailmallakin.

Finpron maksuttoman neuvontapalvelun laajuus on tyypillisesti muutamia työpäiviä. Mikäli yritys tarvitsee tätä laajamittaisempaa asiantuntijapalvelua Suomessa tai kohdemarkkinoilla, auttaa Finpro löytämään kaupallisilta markkinoilta sopivimmat konsulttikandidaatit. Yritys valitsee itse, mitä konsulttia tai asiantuntijaa se käyttää. Finpro auttaa yrityksiä myös hakemaan julkista rahoitusta asiantuntijapalveluiden ostoon.

Finpro-asiakkuus ei rajoitu yhteen neuvontahankkeeseen. Sama yritys voi saada Finprolta myöhemmin lisää maksutonta neuvontaa uusiin projekteihin.

Finpro pyrkii määrätietoisesti siihen, että verkottaminen kuuluu olennaisena osana sen kaikkiin palveluihin. Finpron roolina on aktiivisesti hakea ja tarjota kontakteja niin yrityksen potentiaalisiin asiakkaisiin, konsultteihin ja muihin asiantuntijoihin kuin koko Team Finlandin verkostoon. Tavoitteena on, että myös yksityiset toimijat ja alueelliset verkostot saadaan Finpron myötä tehokäyttöön.

Tutustu tarkemmin

Team Finlandin verkkosivusto kokoaa julkiset kansainvälistymispalvelut

Yritysten käyttöön on avattu verkkosivusto, jonka tavoitteena on koota ja selkiyttää kansainvälistymispalveluiden runsasta tarjontaa. Tässä vaiheessa sivustoon on koottu kaikki valtiorahoitteiset kv-palvelut Suomessa ja maailmalla. Kaikkiaan Team Finland tarjoaa palveluja kotimaan lisäksi yli 70 eri maassa.

Palvelut on ryhmitelty kuuden selkeän otsikon alle. Ryhmittely on muodostettu yritysten käytännönläheisten tarpeiden perusteella. Muutamalla klikkauksella pääset näkemään, mitä vaihtoehtoja sinulla on esim. rahoituksen suhteen ja kenen puoleen tulee milloinkin kääntyä.

Palvelut löydät täältä 

 

Lisätiedot:
www.finpro.fi
palvelut.team.finland.fi