Tavoitteena nykyaikaiset ja joustavat työehdot ja toimintamallit

Uutiset |

Metsäteollisuuden kannattavuutta ja tuottavuutta on parannettava. Yksi keino tähän ovat nykyaikaiset ja tehokkaat toimintatavat myös työelämässä. Kun yritysten kannattavuus on kunnossa, ne voivat tarjota monelle paikkakunnalle elintärkeitä teollisia työpaikkoja sekä teollisen ytimen palvelusektorille ja uusille kasvuyrityksille.

Ajanmukaisilla työehtosopimuksilla voimme vaikuttaa alan työpaikkojen säilymiseen Suomessa. Tavoitteena ovat sopimukset, jotka edistävät ja tekevät mahdolliseksi nykyaikaiset ja kilpailukykyä tukevat toimintatavat metsäteollisuudessa.

Toimintatapojen uudistaminen parantaa yritysten investointimahdollisuuksia Suomessa. Tällöin voidaan välttää myös äkilliset ja rajut tehostamistarpeet ja sopeutua toimintaympäristön muutoksiin hallitusti ja ajoissa.
Kun työehtosopimukset tukevat alan toimintatapojen uudistamista, metsäteollisuus tarjoaa jatkossakin hyvin palkattua ja mielekästä työtä. On tärkeää, että työnantaja- ja työntekijäliitoilla on hyvä yhteistyö ja avoin neuvottelukulttuuri kaikkiin työmarkkinoihin ja toimintaympäristöön liittyvissä kysymyksissä.

Metsäteollisuuden työmarkkinatavoitteet 

  • Metsäteollisuuden ja muihin alaan vaikuttavien työehtosopimusten ja palkkaratkaisuiden tulee tukea suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyä erityisesti kilpailijamaihin verrattuna. 
  • Yrityskohtaisen/paikallisen sopimisen lisääminen työehtosopimuksissa
  • Työrauhan turvaaminen koko toimitusketjussa 
  • Poissaolojen vähentäminen ja toimintamallit, jotka pidentävät työuria
  • Osaavan työvoiman saatavuuden takaaminen