Suomalaiset entistä aktiivisempia paperin kierrättäjiä

Uutiset |

Keräyspaperin talteenottoaste nousi Suomessa vuonna 2013 uuteen ennätykseensä. Suomessa kulutetusta paperista ja kartongista päätyi kierrätykseen 80 prosenttia. 

Teollisuus kierrättää kaiken talteen otetun paperin. Suurimmasta osasta valmistetaan uusia paperituotteita, kuten sanomalehti- ja luettelopapereita sekä kartonkeja ja pehmopapereita. Muutama prosentti käytetään eristeenä ja muussa käytössä.

– Vaikka paperin kulutus on vähentynyt edellisiin vuosiin verrattuna, on kierrätetty määrä pysynyt lähes entisellään. Se kertoo, että suomalaiset ovat entistä tunnollisempia paperi- ja kartonkijätteen lajittelijoita ja kierrättäjiä, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimialapäällikkö Tiina Vuoristo.

Eurooppalaiset maailman parhaimpia

Eurooppalaiset ovat maailman ahkerimpia paperin kierrättäjiä. Euroopassa paperin kierrätysaste oli viime vuonna 71,7 prosenttia. Jo vuonna 2012 se oli 70 prosenttia globaalin kierrätysasteen jäädessä alle 60 prosenttiin.

Euroopan kierrätysaste on parantunut 45 prosenttia vuodesta 1998. Tuolloin Euroopan paperiteollisuus yhdessä kierrätysalan toimijoiden kanssa asetti ensimmäisen vapaaehtoisen tavoitteensa paperin kierrätyksen parantamiseksi.

Talteenotetun ja kierrätetyn paperin määrä on Euroopassa pysynyt ennallaan, vaikka paperin kulutus on pienentynyt. Lähivuosina lukujen pitäminen ennallaan vaikeutuu, sillä etenkin painettujen lehtien kulutuksen lasku vähentää kierrätykseen päätyvää paperia.

Hygieniapapereiden kulutuksen kasvu lisääntyy, mutta kyseiset paperilajit eivät ole kierrätettäviä. Kaiken kaikkiaan 21 prosenttia kulutetusta paperista ei ole kierrätykseen soveltuvaa.