Soiden suojelussa vapaaehtoisuuden mahdollisuutta kannattaa selvittää

Uutiset |

Metsien suojelussa on saatu hyviä kokemuksia vapaaehtoisesta METSO-suojeluohjelmasta jo yli kymmenen vuoden ajalta. Samankaltaisen vapaaehtoisuuteen perustuvan mallin sopivuutta kannattaa tarkastella myös soiden suojeluun.

Ministeri Grahn-Laasosen idea vapaaehtoisesta soiden suojelusta on hyvä selvittää tarkemmin. Mikäli selvityksessä löytyy vapaaehtoisuuteen perustuva toimintamalli, jossa erityisen arvokkaita soita ja suoluontoa suojellaan riittävästi sekä samalla vahvistetaan maanomistajan ja ympäristöministeriön välistä luottamusta, on kehityssuunta varmasti oikea. On myös tärkeää luoda positiivinen ilmapiiri luonnonsuojelua kohtaan.

Soiden suojelun suunnittelussa on tärkeää avoimuus ja läpinäkyvyys. Tiedonkulun maanomistajalle on oltava mahdollisimman sujuvaa. Jos toteutustapa ei perustu vapaaehtoisuuteen, on uusien suojelualueiden rahoituksen oltava kunnossa, jotta varauksia ei jää pitkäksi ajaksi odottamaan suojelun toteutumista.

Turvemaiden metsätalouskäyttöä ohjaavat lainsäädännön lisäksi suostrategia, sertifiointimääräykset, suojeluohjelmat ja metsäteollisuuden omat ympäristö- ja vastuullisuussitoumukset.