SELLUN, KARTONGIN JA HAVUSAHATAVARAN TUOTANTO KASVOI TAMMI–KESÄKUUSSA SELVÄSTI

Uutiset |

Metsäteollisuuden uudet investoinnit lisäsivät ensimmäisellä vuosipuoliskolla sekä kartongin että sellun tuotantoa. Kartongin tuotanto lisääntyi tammi–kesäkuussa 6,6 prosenttia ja sellun 4,2 prosenttia verrattuna edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon. Havusahatavaran tuotanto kasvoi tammi–kesäkuussa niin ikään selvästi eli viisi prosenttia. Yhteensä havusahatavaran tuotanto oli 5,8 miljoonaa kuutiota.

Kartonkia metsäteollisuus tuotti tämän vuoden ensimmäisellä vuosipuoliskolla yhteensä 1,6 miljoonaa tonnia ja sellua 3,7 miljoonaa tonnia. Paperin tuotanto pienentyi edelleen ja oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 3,4 miljoonaa tonnia, joka on 6,7 prosenttia vähemmän kuin tammi–kesäkuussa 2015.

Verrattuna edellisvuoden huhti–kesäkuuhun kartongin tuotanto kasvoi 4,8 prosenttia eli 810 000 tonniin. Sellun tuotanto puolestaan kasvoi toisella vuosineljänneksellä 4,4 prosenttia ja oli 1,9 miljoonaa tonnia.

Havusahatavaraa metsäyhtiöt tuottivat huhti–kesäkuussa peräti kahdeksan prosenttia enemmän kuin vuoden 2015 vastaavalla ajanjaksolla, ja tuotanto kasvoi 3,1 miljoonaan kuutioon. Paperin tuotanto pienentyi toisella neljänneksellä 8,5 prosenttia 1,6 miljoonaan tonniin.

Metsäteollisuuden investoinnit ovat kääntyneet kasvuun, mutta tahdin jatkuminen hyvänä edellyttää kilpailukykyistä toimintaympäristöä. Euroopan unioni käsittelee parhaillaan useaa, metsäteollisuuteen vaikuttavaa kokonaisuutta.

”Esitykset Pariisin ilmastosopimuksen toimeenpanosta EU:ssa täydentyivät, kun komissio julkisti päästövähennysvelvoitteet päästökaupan ulkopuoliselle sektorille. Suomelle osoitettu 39 prosentin päästövähennystavoite on erittäin vaativa. Ilmastoa ja ympäristöä koskevan sääntelyn yhteydessä tulee varmistaa, että voimme hyödyntää kestävät hakkuumahdollisuudet täysimääräisesti. Lisäksi hiilivuodon riski tulee minimoida”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

”Kotimaassa kilpailukyvyn parantamista tulee jatkaa, sillä ilman kunnianhimoisia päätöksiä vienti ja työllisyys eivät elvy. Kilpailukykysopimus oli vasta ensimmäinen askel”, Jaatinen toteaa.

Lisätiedot: Timo Jaatinen, toimitusjohtaja, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600