Sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuus vuonna 2013: Paperin kysyntä jatkoi laskuaan, kartongin ja sellun tuotanto kasvoi

Uutiset |

Suomen paperiteollisuuden tilanne jatkui haasteellisena vuonna 2013 Euroopan heikon taloustilanteen ja graafisten papereiden kysynnän laskemisen vuoksi. Paperia ja kartonkia tuotettiin 1,0 prosentti edellisvuotta vähemmän. 

Suomessa tuotettiin vuonna 2013 yhteensä 10,6 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia. Tämä on prosentin vähemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Syynä tuotantomäärän laskuun olivat graafisen paperin kulutuksen lasku Suomen paperiteollisuuden päämarkkinoilla Euroopassa sekä talouden yleinen taantuma.
Graafisen paperin tuotannon määrä on jatkanut trendinomaista pienentymistään. Vuonna 2013 graafisia papereita, eli paino-, kirjoitus- ja sanomalehtipaperia, tuotettiin 6,3 miljoonaa tonnia, mikä on 4,7 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Suomen paperiteollisuuden tuotannosta graafisten papereiden osuus on 60 prosenttia.

Kartongin ja sellun tuotannossa piristymisen merkkejä

Pakkaustarkoituksiin tarkoitettujen kartonkilaatujen tuotanto oli 2,9 miljoonaa tonnia, mikä on 6,6 prosenttia enemmän kuin vuonna 2012. Kartongin osuus Suomen paperin ja kartongin tuotannosta on kasvattanut osuuttaan ollen 28 %.
Sellua tuotettiin Suomessa 7,1 miljoonaa tonnia, mikä on 3,6 prosenttia enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Sellun vientitoimitukset olivat 8 prosenttia korkeammat kuin vuonna 2012.

Vientitulot ennallaan paperin alentuneesta tuotannosta huolimatta

Massa- ja paperiteollisuustuotteiden viennin arvo oli Tullihallituksen tietojen mukaan vuoden 2013 tammi-marraskuussa 8,2 miljardia euroa. Vientitulot ovat pysyneet ennallaan verrattuna edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan. Kaiken kaikkiaan massa- ja paperiteollisuuden osuus Suomen kokonaisviennin arvosta on 15,9 prosenttia.

Tilanne Suomen paperiteollisuuden päämarkkinoilla Euroopassa jatkuu erittäin haasteellisena

Euroopan paperiteollisuuden tuotanto on alamaissa ja näkymät jatkuvat erittäin haasteellisina. Erityisesti graafisen paperin osalta tilanne on hankala ja alan sopeuttamistoimenpiteet jatkuvat ylikapasiteetin purkamiseksi. Euroopan paperiteollisuusjärjestö Cepin mukaan Euroopan graafisten papereiden valmistus oli tammi – lokakuussa 2013 yli 5 prosenttia vähemmän kuin vastaavana ajankohtana vuonna 2012. Pakkaustarkoitukseen tarkoitettuja materiaaleja valmistettiin Euroopassa puolestaan 2,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna.

Lisätietoja antaa

Tiina Vuoristo

Päällikkö, Kestävä kehitys

040 542 5365