Sähkönkulutus tammi-kesäkuu 2014: Metsäteollisuuden sähkönkulutus viime vuosien tasolla

Uutiset |

Metsäteollisuuden sähkönkulutus oli tasaista koko alkuvuoden 2014. Kokonaissähkön käyttö oli vuotta 2013 vastaavalla tasolla ja sähkön markkinahinta vastaavaa ajanjaksoa matalammalla tasolla.

Päästöoikeuden hintaa heilutti EU:n niin sanottu backloading-päätös eli päästöoikeushuutokauppojen lykkääminen.

Sähkön hinta oli alkuvuodesta 2014 selkeästi alempana kuin edellisvuoden vastaavana ajanjaksona. Vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla sähkön keskihinta pohjoismaissa *1 oli noin 28 €/MWh, kun se vuonna 2013 oli noin 40 €/MWh. Hintaan vaikutti alkuvuodesta muun muassa edellistä vuotta paremmat vesivarastot Pohjoismaissa. Sähkön aluehinta oli keskimäärin muita pohjoismaita korkeampi Suomessa. Myös sähkön tuonti Ruotsista oli korkealla tasolla.

Vuoden 2014 alussa päästöoikeuden markkinahinta *2 oli hieman alle 5 €/t ja koko tarkastelujaksolla noin 4 -7 €/t tasolla. Päästöoikeuden hinta heilui eniten alkukeväällä parlamentin ja neuvoston hyväksyessä Backloadingin. Päästöoikeuden hinta kävi neuvoston hyväksynnän jälkeen korkeimmillaan hieman yli 7 €/t tasolla. Kesäkuun lopussa päästöoikeuden hinta oli alle 6 €/t tasolla ja hintavaihtelu tasoittunut.

Lähde *1: Nord Pool Spot
Lähde *2: EEX

 

Lisätietoja antaa

Tuomas Tikka

Energia- ja päästökauppa-asiantuntija

045 131 6683