Sahateollisuus kamppailee korkeiden kustannusten kanssa

Uutiset |

Sahatavara on puutuoteteollisuuden perustuote, jota käytetään rakentamiseen sekä jatkojalostuksen raaka-aineeksi sekä kotimaassa että ulkomailla. Rakennussektori on tuotteiden suurin loppukäyttäjä.

Suomalaisen sahateollisuuden osuus on noin 10 prosenttia EU:ssa tuotetusta sahatavarasta. Suomalaisyritysten merkitystä markkinoilla lisää se, että noin kaksi kolmasosaa tuotannosta viedään ulkomaille. Kotimaa on kuitenkin tärkein yksittäinen kulutusmaa. Normaalitasolla Suomessa käytetään vuosittain sahatavaraa runsas kuutiometri henkilöä kohden. Muualla Euroopassa kulutus on vain vajaa 0,2 kuutiota asukasta kohden.

Kilpailu kireää sahateollisuudessa

Suomalainen sahateollisuus on viime vuosina menettänyt markkina-asemaansa tuotannon kasvaessa erityisesti Saksassa, Ruotsissa ja itäisen Euroopan maissa. Suomalaisten sahaajien kanssa kilpailevat lähinnä muut havumetsävyöhykkeen tuottajat.

Suomalaisen tuotannon kilpailuetuna on raaka-aineen hyvä laatu, osaaminen sekä tehokas tuotanto. Sen sijaan raaka-aineen korkea hinta sekä pitkä kuljetusmatka päämarkkinoille vähentävät kilpailukykyä. Suomalaisen tuotannon kustannuskilpailukyky on heikentynyt viime vuosina finanssikriisin vuoksi, ja Suomen tuotantomäärää onkin jouduttu voimakkaasti vähentämään.

Toimiala on altis suhdannevaihteluille. Kysyntää ohjaavat rakennusteollisuuden toiminnan vaihtelut sekä kilpailutekijät, joiden vaikutusta voidaan lievittää kotimaan kulutuksella ja pitemmälle jalostetuilla tuotteilla. Tällöin muutokset kysynnässä ovat vaimeampia ja kilpailu vähäisempää.

Suurin käyttökohde on puurakentaminen

Suomessa sahataan lähes yksinomaan havupuuta, mäntyä ja kuusta. Sahateollisuus käyttää raaka-aineenaan tukkipuuta, jota kuluu yhden sahatavarakuution valmistamiseen 2,2 kuutiometriä. 

Suomalaista sahatavaraa käytetään pääasiassa rakentamiseen sen monissa muodoissaan. Merkittävimmät käyttöalueet ovat rakennusten runkotavara (rakennesahatavara) sekä monipuoliset sisustustuotteet kuten lattiat, seinäpaneelit, listat, ovet, ikkunat ja kalusteet. Lisäksi sahatavaraa käytetään rakennusaikana erilaisissa muoteissa ja telineissä. Puukerrostalorakentamisen kasvu tuo sahateollisuudelle uutta kysyntää.

Jatkojalostettuja tuotteita

Suuri osa puutuoteteollisuuden tuotteista jatkojalostetaan tehtaalla tai siihen liittyvässä laitoksessa. Sahatavaraa voidaan esimerkiksi lujuuslajitella, höylätä, pontata, sormijatkaa tai sahata asiakkaan tarvitsemiin mittoihin. Lisäksi sitä kyllästetään, valmistetaan lämpöpuuta tai erilaisia liimapuutuotteita. Lämpö- ja liimapuun tuotanto on nopeasti kasvanut.