Sääntelytaakka ajaa teollisuutta pois Euroopasta

Uutiset |

Elinkeinoelämän kohtaama säätelytaakka kasvaa ja heikentää sen toimintamahdollisuuksia ja kilpailukykyä. EU ja kansalliset lainsäätäjät tuottavat yrityksille uusia velvoitteita jatkuvasti samalla, kun jo olemassa olevat velvoitteet säilyvät. Jotta teollisuuden kilpailukyky voidaan säilyttää, on lainsäädäntöä yksinkertaistettava. Uusien säädösten valmistelussa tulisi ottaa vahvemmin huomioon niiden vaikutukset teollisuuden kilpailukykyyn. 

EU:n ilmasto- energia- ja ympäristöpolitiikat ja niiden kautta tuleva sääntely ohjaavat yhä enemmän metsäteollisuuden toimintaan. EU:n ei tule yksipuolisesti pyrkiä näissä asioissa kansainväliseksi edelläkävijäksi, koska näin toimimalla teollisuutta siirtyy EU:sta kolmansiin maihin. EU:n lainsäädäntöä ei tule myöskään Suomessa toimeenpanna EU-lainsäädäntöä tiukemmin. Suomen tulee vahvasti korostaa maamme erityispiirteitä EU-lainsäädännön valmistelussa ja samalla vaikuttaa siihen, että EU-lainsäädäntöä noudatetaan koko EU-alueella.

EU:n tavoitteena on kasvattaa teollisuuden osuus Euroopan BKT:sta 20 %:iin vuoteen 2020 mennessä. Tämä onnistuu vain, jos Euroopassa toimivalla teollisuudella on tasapuoliset toimintaedellytykset muilla alueilla toimivaan teollisuuteen verrattuna. Euroopan parlamenttiin valitaan toukokuussa uudet päättäjät ja syksyllä nimetään uusi komissio. EU-päättäjät ovat avainasemassa, kun tehdään ratkaisuja, millä keinoin Eurooppa palauttaa kilpailukykynsä ja houkuttelee teollisuutta kasvamaan ja investoimaan Euroopassa.