Innovaation rattaat

Ruotsi lahjoittaa Suomelle merkittävän tutkimuspanostuksen metsäbiotalouteen

Uutiset |

Ruotsi haluaa lahjallaan vahvistaa ja kehittää Suomen ja Ruotsin välistä tutkimusyhteistyötä metsätalouden ja metsäteollisuuden saralla. Suomen 100-vuotisjuhlan kunniaksi annettava lahjoitus on nimeltään Tandem Forest Values.

Suomi ja Ruotsi ovat molemmat maailman johtavia metsätalousmaita, joissa kehitetään puusta uusia tuotteita korvaamaan fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita sekä edistetään metsävarojen ja metsien kestävää käyttöä. Tämä edellyttää osaamisen ja tiedon kehittämistä useilla eri alueilla. Ruotsin antama lahja koostuu 12 tutkijapaikasta (post doc) ja apurahat ovat kaksivuotisia.

Tandem Forest Values käynnistyi 26.10. Tukholmassa suomalais-ruotsalaisella seminaarilla, jonka avauspuheenvuoron piti Ruotsin kuningas Carl XVI Gustaf.

Apurahat ovat haettavina kahtena tai kolmena erillishakuna. Ensimmäinen hakukierros on suunniteltu joulukuulle 2017.Tandem Forest Values -tutkimushankkeilla tavoitellaan korkeaa tieteellistä tasoa ja osaamista. Rahoitusta voivat saada tutkijat, joiden hankkeet pohjautuvat tai johtavat yliopistojen tai korkeakoulujen tutkijaryhmien väliseen aktiiviseen yhteistyöhön Suomen ja Ruotsin välillä

Ruotsin antama tutkimuslahja rahoitetaan puoliksi yksityisillä ja puoliksi julkisilla varoilla. Mukana ovat Ruotsin hallituksen lisäksi Marianne ja Marcus Wallenbergin säätiö, Kempen säätiöt, Metsäteollisuuden tutkimusinstituutti sekä Kuninkaallinen metsä- ja maatalousakatemia.

Suomen ja metsäteollisuuden kannalta on hienoa, että Ruotsi kunnioittaa Suomea lahjalla, joka vahvistaa metsäbiotaloutta, auttaa kehittämään edelleen uusiutuvaa puuraaka-ainetta ja luo ennen kaikkea uutta osaamista. Nyt käynnistyvä Forest Tandem Values luo alun monien mahdollisuuksien polulle kohti entistä kestävämpää biotaloutta ja edellytykset pitkäaikaiseen tutkimusyhteistyöhön Suomen ja Ruotsin välille.