Riippuvuus tuontisähköstä lisääntymässä

Uutiset |

Pöyryn 27.1. julkaistussa raportissa on arvioitu Suomen sähkötehon riittävyyttä ja sähkön tuotannon kapasiteettirakenteen kehitystä. Selvityksen mukaan Suomen huipunkysynnän aikainen riippuvuus tuontisähköstä kasvaa tulevaisuudessa.

Työ- ja elinkeinoministeriön, Metsäteollisuus ry:n, Energiateollisuus ry:n, Fingrid Oyj:n ja Suomen ElFi Oy:n Pöyryllä teettämässä raportissa arvioidaan kolmea eri kulutusskenaariota lyhyellä, keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä. Arviot perustuvat Pöyryn analyyseihin.

Lyhyellä aikavälillä ennen Olkiluoto 3:n valmistumista Suomen sähköntuotantokapasiteetti laskisi nykytasosta. Oman tuotannon vajaus huippukulutukseen nähden olisi suurin vuoden 2018 paikkeilla, mutta tuonti naapurimaista riittäisi kattamaan arvioidun huipputarpeen.

Keskipitkällä aikavälillä Olkiluoto 3:n valmistuminen parantaisi omavaraisuutta. Suomi ei olisi kuitenkaan omavarainen huipunkäyttötilanteissa. Pelkkää sähköä tuottavien voimalaitosten eli lauhdelaitosten lisäksi myös yhdistetyn sähkön ja lämmön tuotannon kapasiteettia arvioidaan poistuvan käytöstä.

Pitkällä aikavälillä tilannetta parantaisivat mahdolliset lisäinvestoinnit ydinvoimaan, mutta toisaalta vanhojen yksiköiden poistuminen käytöstä kasvattaisi kuitenkin vajetta.

Selvitys osoittaa, että sähkön tehovaje Suomessa kasvaa erityisesti ennen Olkiluodon kolmannen yksikön valmistumista. Jatkossa on tehtävä päätöksiä keinoista, jotka on otettava käyttöön, jotta voidaan olla varmoja sähkön riittävyydestä kaikissa tilanteissa. Käytännössä kysymys on siitä, kuinka poistumisuhan alla olevien pelkkää sähköä tuottavien voimalaitosten käyttöikää voidaan pidentää ja sähkön kysynnän joustomahdollisuuksia hyödyntää vielä nykyistäkin tehokkaammin.

Lisätietoja: Energiajohtaja Jouni Punnonen, jouni.punnonen(at)forestindustries.fi