Raakapuun tuonti Venäjältä Suomeen on kiinteä osa metsäteollisuuden toimintaa

Uutiset |

Raakapuun tuonnilla Venäjältä Suomeen on pitkät perinteet. Se onkin tärkeä osa metsäteollisuuden kansainvälistä toimintaa, missä myös raaka-aineet liikkuvat vapaasti. 

Suomalainen metsäteollisuus tuo Itämeren alueelta puuraaka-ainetta kotimaan laitoksille keskimäärin 10 miljoonaa kuutiota vuosittain. Metsäteollisuus tuntee raakapuun alkuperän, ja puu on laillisesta lähteestä. Vastuullinen hankinta on toiminnan perusta, ja sen takaavat yhtiöiden omat sisäiset tarkastusmenetelmät sekä sertifiointijärjestelmät. Puuta tuodaan pääsääntöisesti Venäjältä, Baltian maista ja hieman Ruotsista. Venäjän osuus on edelleen suurin noin 80% osuudellaan. Venäjä liittyi WTO:n jäseneksi syksyllä 2012, ja tällöin puun vientitullit alenivat. Venäjän osuus tuonnissa onkin nousussa. Venäjän tuonnissa havuhake ja koivukuitu ovat tärkeimmät puutavaralajit.

Venäjän puuraaka-aineen tuonnilla on perustelunsa. Metsäteollisuudella on rajan pinnassa teollisuuslaitoksia ja puunhankinnnan piiristä osa lankeaa Venäjän puolelle. Lisäksi suomalaisilla metsäteollisuusyrityksillä on vuokrametsiä ja korjuutoimintaa Venäjällä, josta puuta osoitetaan myös Suomen puolelle omien Venäjällä olevien tehtaiden lisäksi. Suomalaisomisteisten sahojen hakkeet tuodaan Suomeen sellun keittoon heikon paikallisen kysynnän vuoksi. Samalla naapurilaitostenkin hakkeet tuodaan Suomeen.

Tunnetusti Luoteis-Venäjällä on ylitarjontaa koivukuidusta, ja Suomessa on pulaa siitä. Luonnollisesti koivun tuonti tasapainottaa markkinatilannetta vapaalla rajojen ylittävällä puukaupalla. Raaka-aineiden vapaa liikkuvuus tukee meitä rajan molemmin puolin. Tämä tehostaa pohjoisen havumetsävyöhykkeemme metsäteollisuuden tehokkuutta ja kansainvälistä kilpailukykyä.

Lisätietoja antaa

Juha Palokangas

Päällikkö, Venäjä-asiat

0400 991 467