Raaka-aineen uusiutuvuudesta kiertotalouden lähtökohta

Uutiset |

Brysselissä järjestetään tällä viikolla Euroopan vihreä viikko, suurin vuosittain järjestettävä ympäristökonferenssi koko unionissa. Teemana green weekillä on circular economy, eli vapaasti suomennettuna kiertotalous.

Kiertotaloudessa on kyse yhteiskuntamme muuttamisesta systeemiksi, jossa tavarat ja materiaalit kiertävät. Jätteitä ei synny tai jos syntyy, ne käytetään raaka-aineina uusien tuotteitten valmistukseen. Tuotteiden käyttöikää pidennetään tuotesuunnittelun avulla ja samalla pyritään irtautumaan ”kertakäyttökulttuurista”. Palveluiden painoarvoa lisätään suhteessa tavaroiden valmistukseen. Tämän hetken esimerkkinä kiertotaloutta edistävistä toimista voi mainita leasing- ja korjauspalvelut, mutta myös uusiutuvien luonnonvarojen käyttöön pohjautuvan biotalouden.

Maailman rajalliset resurssit asettavat rajoitteita ihmiskunnan toiminnalle. Jätehuollon tehostaminen ja jätteiden materiaalihyödyntämisen innovaatiot ovat kiertotaloudessa keskeisessä asemassa. Vähintään yhtä tärkeää on myös luonnonvarojen kestävä käyttö ja luonnonvarojen uusiutuvuus. Raaka-aineiden uusiutuvuus tulee olla kiertotalouden lähtökohtana.

Maailman kasvavan väkimäärän tarpeita ei voida tyydyttää pelkästään kierrättämällä jo käytössä olevia materiaaleja. Myös neitseellisiä raaka-aineita tarvitaan. Uusiutuvien raaka-aineiden käytön lisääminen on kestävä valinta tulevaisuudelle.

Hiljattain julkaistu kansallinen biotalousstrategia on askel kohti uusiutuvien raaka-aineiden käyttöön pohjautuvaa kestävämpää taloutta ja vähähiilistä yhteiskuntaa. Metsäteollisuus on yksi keskeisistä biotalouden toimijoista, sillä sen koko toiminta pohjaa uusiutuvista ja kierrätettävistä luonnonvaroista valmistettuihin tuotteisiin.

Suomessa riittää uusiutuvia luonnonvaroja metsistä. Kiertotalouden mahdollisuudet ovat käsissämme.

Lisätietoja antaa

Maija Rantamäki

Kansainvälisten ja EU-metsäasioiden päällikkö (äitiysvapaalla)

040 828 3012