Puutuoteteollisuus vuonna 2013: Orastavaa nousua

Uutiset |

Puutuoteteollisuuden tilanne muuttui valoisammaksi vuonna 2013. Kysynnän kasvu on kuitenkin tullut yksinomaan Euroopan ulkopuolisilta alueilta. Euroopan kysynnän elpymisestä on vain hajanaisia merkkejä. Lisäksi kotimaan kulutus on rakentamisen laman myötä matala.

Sahatavaran tuotantomäärä ylitti10 miljoonan kuutiometrin rajan ja oli10,1milj. m3, jossa oli kasvua edellisvuoteen 7 %. Vienti Euroopan ulkopuolisten maiden ansiosta on kasvanut tuotannon kasvua voimakkaammin, mikä osaltaan kertoo kotimaan markkinan heikkenemisestä.

Euroopan maiden – erityisesti euromaiden – heikkoa kysyntää kompensoi vahva kysyntä Aasiassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa. Erityistä kasvua oli Japanissa, jonne vietiin erityisesti vuoden alkupuoliskolla suuria määriä sahatavaraa ja liimattuja tuotteita. Myös Kiinaan on viety ensimmäistä kertaa merkittävä määrä sahatavaraa.

Vanerin tuotanto vuonna 2013 sen sijaan on liki sama kuin edellisenä vuonna. Vanerin kulutus heijastelee rakentamisen ohella heikkoa eurooppalaista teollisuustuotantoa.

Euroalueen kriisi ei ohitse, kotimaa pettää alta

Talouden epävarmuus jatkui etenkin euroalueella. Euroopan rakennustuotanto on vielä keskimäärin heiveröinen. Elpyvien maiden vastapainona on merkittäviäkin markkinoita, joiden rakentaminen kärsii vakavista ongelmista maan taloudessa. Rakentamisen arvo on Euroopassa yhä vain noin puolet 2000-luvun alun huippuvuosista. Myöskään Yhdysvaltojen toipuminen ei ole tapahtunut suoraviivaisesti, vaikka siellä tapahtuneet muutokset ovat heijastaneet optimismia myös Eurooppaan.

Suomalaisen sahatavaran merkittävin kulutusalue on kotimaa, jossa vuonna 2013 asuinrakentaminen hiljeni noin viidenneksellä edelliseen vuoteen verrattuna. Asuinrakentamisen taso lähestyy edellisen laman tasoa 2009 – 2010.