Puutuoteteollisuus tammi-kesäkuu 2014: Euroopan epävarma taloustilanne heijastui sahatavaran kysyntään

Uutiset |

Sahatavaran tuotanto oli ensimmäisellä vuosipuoliskolla 5,7 milj. m³, mikä oli 4 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa suurempi. Sahatavaran vienti oli reippaassa kasvussa, nousua oli lähes 9 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Viime vuonna hyvin vetäneen Aasian markkinan kysyntä tasaantui. Epävarma taloustilanne Euroopassa vaikutti sahatavaran kysyntään heikentävästi. Kotimaan kysyntää rasitti puolestaan rakentamisen vähäisyys.

Vanerin tuotanto oli noin 600 000 m³, jossa oli kasvua 9 prosenttia edellisvuodesta. Pääosa vanerista viedään Eurooppaan.