Puusta valmistetut tuotteet ovat ilmastomyönteisiä

Uutiset |

Puusta jalostetut tuotteet korvaavat fossiilisista ja uusiutumattomista materiaaleista valmistettuja tuotteita. Kierrätyksen jälkeen elinkaaren lopussa ne voidaan hyödyntää bioenergian tuotannossa.

Puusta valmistetut tuotteet ovat ilmastoystävällinen vaihtoehto esimerkiksi rakentamiseen ja pakkaamiseen. Käytön jälkeen tuotteet voidaan kierrättää tai elinkaarensa päätteeksi polttaa energiaksi. Näin tuotteet toimivat lopulta bioenergian lähteinä ja korvaavat fossiilisia polttoaineita.

Puupohjainen rakentaminen kuluttaa vähemmän luonnonvaroja ja energiaa

Puusta voi rakentaa energiatehokkuudeltaan yhtä hyviä tai parempiakin rakennuksia kuin muista materiaaleista. Puu sopii hyvin matalaenergia- ja jopa nollaenergiarakentamiseen.

Rakentamisen tuotteiden valmistuksen hiilidioksidipäästöistä saa tietoa Rakennustiedon ympäristöselosteista

Hiilijalanjäljellä tarkoitetaan tuotteen koko sen elinkaaren aikana aiheuttamia hiilidioksidin ja muiden kaasujen päästöjä ympäristöön.