Puurakentamisen uusi täydennyskoulutus vastaa kasvavaan kysyntään

Uutiset |

Toukokuussa käynnistyneen Aalto-yliopiston PRA Pro – Puurakentamisen asiantuntijakoulutusohjelman tavoitteena on vahvistaa puurakentamisen osaamista.

Ohjelma yhdistää Aalto-yliopiston puutuotetekniikan, rakennus- ja talotekniikan sekä puuarkkitehtuurin osaamisen sekä tuoreimman tutkimustiedon. Työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) tukeman asiantuntijaohjelman tavoitteena on kouluttaa noin 150 uutta AA-pätevyyden omaavaa puurakentamisen ammattilaista lisää Suomeen seuraavan viiden vuoden aikana.

Ensimmäinen koulutus käynnistyi 14.5. ja jatkuu lokakuun loppuun. Lähes 30 osallistujan joukkoon kuuluu rakennesuunnittelijoita, arkkitehteja, rakennuttajia, puujärjestelmävalmistajia, kaupunkien rakennustarkastajia sekä ammattikorkeakoulujen opettajia. Koulutuksen aikana rakennetaan viisi eri järjestelmään perustuvaa puukerrostaloa virtuaalisesti. 

Aalto University Professional Development, Aalto PRO, on yksi Aalto-yliopiston kolmesta täydennyskoulutus- ja palveluyksiköstä. Puurakentamisen täydennyskoulutusta on valmisteltu yhteistyössä TEM:n, Aalto-yliopiston, Rakennusteollisuuden koulutuskeskus RATEKO:n sekä Puuinfo Oy:n kanssa.

Suurimittakaavainen puurakentaminen lisääntyy, koulutusta lisättävä ja  päivitettävä

TEM:n alaisuudessa toteutettavan Metsäalan strategisen ohjelman (MSO) yhdeksi kärkihankkeeksi on nostettu Valtakunnallinen Puurakentamisohjelma. Ohjelman puitteissa tehdyn arvion mukaan Suomessa on eri suunnitteluvaiheessa yli seitsemän tuhatta puukerrostaloasuntoa. Määrä vastaa noin puolta yhden vuoden kerrostaloasuntotuotannosta.

Puurakentamisen osaamisen vahvistaminen on yksi suurimpia puurakentamisen edistämiseen liittyviä haasteita. Nyt käynnistynyt täydennyskoulutusohjelma vastaa haasteeseen keskittymällä suurimittakaavaisten ja teollisesti rakennettavien puukerrostalojen suunnitteluun ja rakentamisen erityispiirteisiin sekä uusiin teollisiin puurakentamisen järjestelmiin.

Lisätietoja:
Ulla Rintala, projektipäällikkö, Aalto University Professional Development, puh. 050 544 2957
Aila Janatuinen, toimialapäällikkö, puutuotteet, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6670