Puuntuotannon turvaamiseen panostettava

Uutiset |

Kotimaisen puun tarve teolliseen jalostukseen on voimakkaassa kasvussa. Lisäksi puun energiakäyttö kasvaa. Metsien kasvukunnosta on pidettävä huolta.   

Viime vuosikymmenien aikana metsänhoitoon tehtyjen investointien ansiosta metsämme kasvavat 105 miljoonaa kuutiometriä runkopuuta vuodessa. Kuluvalla vuosikymmenellä (v. 2015 – 2024) runkopuun kestävät hakkuumahdollisuudet ovat 84 miljoonaa kuutiometriä vuodessa.

Nuorten metsien varttuessa hakkuumahdollisuudet nousevat  89 miljoonaan kuutiometriin vuodessa seuraavalla vuosikymmenellä, jos metsien hoidosta huolehditaan.

Metsän alkuvaiheen kehitys turvataan tehokkaalla metsänuudistamisella, ja oikein ajoitetulla taimikoiden ja nuorten metsien hoidolla.

Varttuneempien metsien hoidossa oikea-aikaiset harvennukset ovat tärkein hoitotoimenpide.

Turvemailla korostuu ojaverkostojen kunnossapito, jotta liika vesi ei tukehduta puita.

Tieverkoston ylläpito on puolestaan koko metsätalouden harjoittamisen perusedellytys.