Puuliitto katkaisi puusepänteollisuuden työehtosopimusneuvottelut

Uutiset |

Puuliitto katkaisi perjantaina 10.4. puusepänteollisuuden työehtosopimusneuvottelut. Puusepänteollisuus ry tarjosi Puuliitolle keskusjärjestöjen sopiman työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaista työehtosopimusratkaisua.

Puusepänteollisuuden suhdannetilanne on heikko rakentamisen vähenemisen ja Suomen huonon taloudellisen tilan vuoksi. Kotimaisen kysynnän puute vaikuttaa myös huonekaluteollisuuden kehnoon tilanteeseen. Lisäksi puusepänteollisuuden työllisyysnäkymät ovat heikot. Puusepänteollisuus ry:n jäsentietojen mukaan jäsenyrityksistä on hävinnyt kahdessa vuodessa noin 800 työpaikkaa ja jäsenyritysten henkilömäärä on pienentynyt viiden vuoden aikana yli kolmanneksella.

Toimintaympäristön heikosta tilasta huolimatta Puuliitto pysyi esityksessään, joka nostaisi yritysten kustannuksia enemmän kuin mitä keskusjärjestöjen välillä sovitussa ja työllisyys- ja kasvusopimuksessa on sovittu. Lisäksi Puuliitto haluaa rajoittaa yritysten mahdollisuuksia käyttää joustavia työaikajärjestelyitä, vaikka muuttuviin tilausmääriin reagointi on alan kilpailukyvyn ja menestymisen elinehto.

Puuliitto on solminut muilla sopimusaloillaan työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset työehtosopimukset. Puuliitto ei kuitenkaan ole ollut valmis tekemään puusepänteollisuuteen työehtosopimusta samoilla ehdoilla kuin mitä se on sopinut esimerkiksi mekaanisen metsäteollisuuden osalta Metsäteollisuus ry:n kanssa. Työehtosopimusneuvotteluja on käyty maaliskuusta lähtien.

Lisätietoja: työmarkkinapäällikkö Mikko Lehtonen, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 4477