Puheenjohtaja Ilkka Hämälän tervetuliaispuhe Metsäteollisuus ry:n 100-vuotisjuhlassa 4.12.2018

Uutiset |

Arvoisa tasavallan presidentti,
Hyvät kutsuvieraat,
Distinguished international guests,
Metsäteollisuus ry:n henkilökunta ja jäsenyritysten edustajat,

Nuorta isänmaatamme rikki raastanut sisällisota oli tuskin päättynyt, kun kesäkuussa 1918 Helsingin Seurahuoneelle (tuohon vajaan kilometrin päähän) kokoontui joukko suomalaisia metsäpatruunoita. Oli luotava uutta, oli luotava maa – nopeasti muuttuva maailma vaati myös metsäteollisuutta tiivistämään rivejään.

Saman vuoden lokakuussa Suomen Paperiteollisuuden keskuskonttorin kenraalitirehtöörin Leo Ehrnroothin johdolla laadittiin muistio, jossa jo kaavailtiin liittoa kokoamaan koko metsäteollisuuden yhteinen edunvalvonta ja poliittinen vaikuttaminen. Näitä tarvittiin, kun uhkia näkyi kaikkialla.

Sitten joulukuun 18. päivänä 1918 perustettiin Puunjalostusteollisuuden keskusliitto, nykyinen Metsäteollisuus ry. Kyseessä oli vahva yhteenliittymä, joka vastasi lähes 90 prosentista koko maan viennistä, ja joka kokosi yhteen maan mahtavimmat ja laajalle verkostoituneet teollisuusvaikuttajat.

Det kan sägas att denna förening och den finländska skogsindustrin i många avseenden har varit på toppen av vårt samhälle i minst hundra år. Skogsindustrin har varit den viktigaste exportsektorn i Finland, en stark politisk kraft och lobbyorganisation. Förening som försvarar skogsindustrins ställning har starkt påverkat handels-, industri-, ekonomisk- och miljöpolitik, arbetsmarknaderna, öst-relationerna och den västerländska integrationen av den oberoende republiken.

Throughout history, our nation has gone through many different phases – at times it has looked towards the Soviet Union and at times towards Germany. However, the forest industry’s path has always led towards the west and the free market. Free trade and deepening integration have been extremely important for the industry. We have acted on behalf of the EFTA and EEC agreements as well as Finland’s EU membership. It is our wish that Finland stays an active member of the EU also in the future.

Metsäteollisuus on nähnyt, että pienelle, viennistä elävälle kansakunnalle on ollut välttämätöntä avata ovia maailmaan ja poistaa kaupan esteitä. Aineellisen hyvän lisäksi tämä on ollut myös henkisesti suomalaisille hyväksi.

Näköalapaikoilla vaikuttaneen etujärjestön historia on vahva. Se on joskus ollut myös kovaääninen, kovaotteinenkin. Retoriikkaan on kuulunut myös uhka- ja kriisipuheen sävyjä. Milloin ovat uhanneet bolsevikit, milloin romahtavat markkinat, milloin tullimuurit, valtiososialismi tai valtiokapitalismi, liian vahva markka, kohoavat kustannukset tai ympäristöuhat.Usein edunvalvojan äänessä on kaikunut syvä huoli. Jos menestyksestä ja voitoista on hiiskuttu, jo on tullut joku sitä heti ulosmittamaan.

Näistä yhdistyksemme historian ja toimialan edunvalvonnan käänteistä julkaistiin hiljattain erinomainen, tohtori Sakari Siltalan kirjoittama kirja. Ne teistä, jotka eivät vielä ole kirjaa ehtineet lukea, ottakaa se täältä tänään lähtiessänne mukaan. Kirja on oiva tarina edunvalvonnan eli lobbauksen muutoksesta, työmarkkinoiden kehityksestä, siirtymisestä demokratialle vieraista ja vähintäänkin kyseenalaisista toimintatavoista julkiseen vaikuttamiseen.

Hyvät kuulijat,

Katsomme tulevaan luottaen. Järjestöllämme menee hyvin. Metsäteollisuus ry:n palveluksessa työskentelee omistautuneita ja alan menestyksen edellytysten luomiseen sitoutuneita huippuasiantuntijoita. Jäsenyritysten ääntä kuunnellaan herkällä korvalla, ja toisaalta yhdistyksen työtä arvostetaan jäsenten keskuudessa. Kiitos menestyksestä kuuluu myös kaikille niille yritysedustajille, jotka vaikuttavat järjestön hallituksessa, valiokunnissa, toimikunnissa ja työryhmissä. Teistä moni on tänään täällä.

Oman väen lisäksi vieraanamme on suuri joukko keskeisten ja meille tärkeiden sidosryhmien edustajia. Arvostamme osallistumistanne juhlaamme suuresti. Metsäteollisuus haluaa olla hyvä ja luotettava kumppani teille. Haluamme käydä rakentavaa vuoropuhelua, vaikka emme aina kaikista asioista olisikaan yhtä mieltä. Yhdistäviä asioita on kuitenkin paljon enemmän kuin erottavia. Yhdessä saamme enemmän aikaan.

Today lobbying increasingly happens in international forums, especially within EU institutions as well as other European organisations. In Finland the forest industry is a major industry, but in Europe we need cooperation throughout the forest-based value chain for our messages to be heard. This work has been successful, as we have seen in several cases in recent years. I am delighted to have so many of our European friends here today to celebrate the Finnish Forest Industries Federation’s first 100 years.

Voimme tänään iloita toimialamme hyvästä maineesta. Kysyimme lähes 4 000 suomalaisen päällimmäisiä mielikuvia metsäteollisuudesta. Halusimme selvittää, mitä miettii Suomen kansa. Tulosten myönteisyys yllätti meidät. Toki osasimme odottaa arvostusta, mutta kyllä kansa todella tietää! Vastaajat arvostivat metsäteollisuuden roolia maamme talouden selkärankana. Jopa 85 prosenttia kyselyyn vastanneista liitti metsäteollisuuteen kuvauksen ”merkittävä vienti- ja verotulojen turvaaja”.

Kyselyn tulosten mukaan suomalaiset uskovat metsäteollisuuden menestyvän myös tulevaisuudessa. Vastanneista 86 prosenttia katsoi, että metsäteollisuuden kansantaloudellinen merkitys kasvaa tai vähintäänkin pysyy ennallaan seuraavien kymmenen vuoden aikana. On tärkeää, että suomalaiset antavat erinomaiset arvosanat metsäteollisuuden tavalle kantaa ympäristövastuunsa ja henkilöstöasiansa.

Hyvät kuulijat,

Itsenäinen isänmaamme, Suomi, on monella mittarilla mitattuna maailman paras maa. Suomi on ollut todellinen globaali menestystarina. Ja juuri nyt sen taloudellakin menee pääosin hyvin, metsäteollisuudella monilta osin niin ikään. Toki osalla jäsenyrityksiämme on tiukkaa, mutta kokonaisuutta katsottaessa tilanne on parempi kuin vuosiin.

Useat globaalit kehityssuunnat tukevat vahvasti toimialamme uusiutuvaan raaka-aineeseen nojaavan, puupohjaisen bio- ja kiertotalouden kasvavaa menestystä. Varmistetaan yhdessä, että näitä menestyksen edellytyksiä vahvistetaan.

Metsäteollisuus on ollut isänmaan kansantalouden moottori koko itsenäisyytemme ajan. Uskon, että niin on seuraavatkin sata vuotta. Näen edessämme valtavasti mahdollisuuksia.

On suuri ilo saada toivottaa teistä jokainen sydämellisesti tervetulleeksi yhteiseen juhlaamme.
Det är ett stort nöje att välkomna er till vår gemensamma fest.
It is my great pleasure to welcome you all to this celebration.

Kohottakaamme malja 100-vuotiaalle Metsäteollisuus ry:lle!