Suomi on paperiteollisuudessa Euroopan johtava maa työturvallisuudessa – työturvallisuuden järjestelmällinen johtaminen näkyi jälleen tilastoissa

Uutiset |

Poissaoloihin johtaneiden työtapaturmien taajuus paperiteollisuudessa pieneni vuonna 2016.

Työturvallisuuden parantuminen paperiteollisuudessa näkyi viime vuonna tapaturmataajuudessa, joka kertoo tapaturmien lukumäärän miljoonaa työtuntia kohden. Vuonna 2016 tapaturmia tapahtui miljoonaa työtuntia kohden 5,4. Vuonna 2015 luku oli 6,5.

”Työturvallisuuden järjestelmällinen johtaminen on paperiteollisuudessa nostanut Suomen johtavaksi työturvallisuusmaaksi Euroopassa, sillä kuudessa vuodessa tapaturmien määrä on vähentynyt 74 prosenttia”, sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinapäällikkö Mikko Lehtonen.

Metsäteollisuusteollisuus kehittää työturvallisuuskulttuuria jatkuvasti. Sen keskiössä ovat ennaltaehkäisevä työ ja työntekijöiden kouluttaminen.

Saha- ja levyteollisuudessa työturvallisuus on parantunut aavistuksen paperiteollisuutta hitaampaa tahtia. Tapaturmien määrä vähentyi kuudessa vuodessa 68 prosenttia.

Vuonna 2016 poissaoloihin johtaneiden työtapaturmien taajuus saha- ja levyteollisuudessa oli 15,8. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 13,5. Tilastossa työtapaturmaksi on kirjattu kaikki sellaiset tapaukset, joista on aiheutunut vähintään yhden kokonaisen työpäivän tai -vuoron poissaolo tapaturman sattumista seuranneiden poissaolotuntien lisäksi.

Metsäteollisuuden sairauspoissaolot vähentyivät

Metsäteollisuuden ammattilaiset myös sairastavat aiempaa vähemmän. Vuonna 2016 sairauspoissaolojen osuus säännöllisestä työajasta oli paperiteollisuudessa 4,2, joka on 0,1 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2015. Sairauspoissaolojen määrä on viime vuosina vähentynyt tasaisesti.

Saha- ja levyteollisuudessa sairauspoissaolojen osuus oli viime vuonna 4,8. Vuonna 2015 luku oli 5,1.

Lisätietoja antaa

Mikko Lehtonen

Työmarkkinapäällikkö, puutuoteteollisuuden, metsäalan ja puusepänteollisuuden työehtosopimukset

040 334 6585