Yleiskokous

PEFC:n yleiskokousviikko rantautui Helsinkiin – yleiskokouksen äänestystulokset tukevat metsien kestävää käyttöä

Uutiset |

PEFC:n yleiskokousviikko järjestetään ensimmäistä kertaa pohjoismaassa. Yleiskokouksen äänestystulokset olivat odotettuja.

Maanantaina Helsingissä käynnistyneeseen PEFC:n yleiskokousviikon ohjelmaan kuuluu järjestön jäsenille suunnattuja tilaisuuksia, varsinainen yleiskokous sekä sidosryhmätilaisuus ja -retki. Yleiskokousviikolle arvioidaan osallistuvan kaiken kaikkiaan noin 300 henkilöä 50 eri maasta.

PEFC:n yleiskokousviikko on järjestyksessään 22., ja Helsingin kokous on ensimmäinen laatuaan pohjoismaissa.

Riikka Joukiolle jatkokausi PEFC:n kansainvälisessä hallituksessa

PEFC:n ylin päättävä elin eli yleiskokous kokoontui keskiviikkona 15.11. Yleiskokous äänesti muun muassa PEFC:n kansainvälisistä hallituspaikoista. Jatkokausille hallitukseen valittiin Metsä Groupin Riikka Joukio sekä ranskalaista metsäorganisaatiota (Office National des Forêts) ja ympäristöjärjestöä (Nature Environnement) edustava Hervé Le Bouler. Kokonaan uusina henkilöinä valituiksi tulivat itävaltalaisten luontojärjestöjen sateenvarjo-organisaation (Umweltdachverband) Gerald Pfiffinger ja Ghanan metsäkomission (Ghana Forestry Commission) Mohd Nurudeen Iddrisu. Esa Härmälä valittiin järjestön kolmihenkiseen nimityskomiteaan.

PEFC:n standardeja päivitetään säännöllisin väliajoin. Vuoden 2017 yleiskokouksessa vuorossa oli standardin asettamista koskeva dokumentaatio (PEFC ST 1001:2017), jonka päivitetty versio hyväksyttiin. Keskeisenä muutoksena standardi ottaa jatkossa entistä paremmin huomioon eri sidosryhmät standardeja päivitettäessä. Kestävää metsänhoitoa ja toimitusketjua määrittelevien standardien päivitystyö on vielä kesken.

PEFC:n kansainvälisiksi sidosryhmäjäseniksi hyväksyttiin Arauco, European Panel Federation ja European Pulp Industry Sector Association.

Yleiskokouksen äänestystulokset edistävät PEFC:n jatkuvaa kehitystä ja tukevat metsien kestävää käyttöä globaalisti.

Sidosryhmätilaisuuden teemana metsäsertifiointi ja älyteknologia

Sidosryhmätilaisuudessa torstaina 16.11. keskustellaan älyteknologioiden roolista metsäsertifioinnin edistäjänä. Perjantaina 17.11. ennakkoon ilmoittautuneet pääsevät tutustumaan Keski-Suomessa suomalaiseen metsänhoitoon, ryhmäsertifiointiin ja Metsä Groupin biotuotetehtaaseen.

Seuraava kerran yleiskokous järjestetään Genevessä, Sveitsissä 14.11.2018.

Lisätietoja:

Jim Antturi, metsäasiantuntija, 040 822 1117, jim.anttturi@forestindustries.fi