PEFC-sertifioinnilla vaikutusta yhteiskuntaan ja puun kysyntään

Uutiset |

Alkuvuodesta alkaen alueellisten PEFC-ryhmäsertifikaattien haltijana on ollut Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry (KMY). KMY:n tehtäviin kuuluu muun muassa metsäsertifiointiin liittyvä tiedottaminen ja kouluttaminen, ja olennaisena osana tätä on auditoinneista ja niiden tuloksista kertominen.

”PEFC-sertifioinnin avoimuus lisää järjestelmän luotettavuutta”, sanoo MTK:n metsäjohtaja Juha Hakkarainen.

Vuoden 2015 ensimmäiset alueellisen PEFC-ryhmäsertifioinnin auditoinnit eli riippumattoman arvioijan tekemät tarkastukset käynnistyivät toukokuussa Järvi-Suomessa. Toiminta sertifioiduissa metsissä tarkastetaan vuosittain kaikilla alueilla. Arvioijat tutkivat niin maastossa kuin toimistoissakin sitä, että metsien hoito ja käyttö on PEFC-vaatimusten mukaista.

PEFC-sertifioinnin merkitys suomalaisessa yhteiskunnassa

Suomessa metsätilat ovat usein pieniä sekä pirstaloituneita. Metsäluonto ei seuraa kiinteistörajoja, jolloin metsäluonnon monimuotoisuus tulee turvata yli kiinteistörajojen. Alueellinen PEFC-ryhmäsertifiointi mahdollistaa tämän.

Metsäteollisuus ry:n metsäjohtaja Tomi Salon mukaan PEFC-sertifioinnin vaatimusten tarkastus heijastuu myös kuluttajaan: ”Vaatimustenmukaisen toiminnan valvonta ennaltaehkäisee poikkeamia sekä mahdollistaa nopean ja korjaavan reagoinnin. Kun näin toimitaan, niin kuluttaja voi rauhallisin mielin ostaa PEFC-tuotteen tiedostaen sen olevan vastuullinen valinta ja tulevan kestävästi hoidetuista metsistä.”

Gaia Consulting Oy:n tekemässä PEFC-sertifioinnin vaikutukset 2000–2014 -selvityksessä nousi esiin PEFC-sertifioinnin hyöty ja vaikutukset suomalaiseen yhteiskuntaan. PEFC-sertifiointi on lisännyt metsänomistajien ja metsäalan toimijoiden kestävään metsien hoitoon ja käyttöön sekä luonnon monimuotoisuuteen liittyvää osaamista. Sen avulla on myös yhtenäistetty metsäalan toimintatapoja.

PEFC-puuta kysytään

PEFC-sertifioidun puun kysyntä on kasvanut jatkuvasti. Suomen Sahat ry:n toimitusjohtaja Kai Merivuori sanoo: ”Sahatavaran myynnissä sertifikaatin merkitys on keskeinen. Päämarkkinoiden sahatavara-asiakkaat edellyttävät, että sahat toimivat vastuullisesti ja että sahojen käyttämä puu tulee sertifioiduista metsistä. Onkin erittäin tärkeää, että metsänomistajat huolehtivat metsiensä sertifioinnista ja että sertifikaatin noudattamista valvotaan uskottavasti.”

Alueellisen PEFC-sertifioinnin piirissä on satoja tuhansia metsänomistajia. Hakkarainen toteaa PEFC-sertifioinnin olevan tärkeä metsänomistajille: ”Metsänomistajat voivat sertifiointiin kuuluessaan olettaa sen olevan vastaus ympäristötietoisten markkinoiden vaatimuksiin, ja että heidän puulleen on kysyntää. Sertifiointi takaa myös osaltaan laadukkaan työn metsänomistajan metsässä, kun metsiä käsitellään kestävästi.”

Lisätietoja:
Aija Rahikainen, sertifiointiasiamies, Kestävän Metsätalouden Yhdistys ry, aija.rahikainen(at)kestavametsa.fi, puh. 040 779 5550