Parlamentin päätös nostaisi päästöoikeuksien hintaa

Uutiset |

EU:n parlamentin ympäristövaliokunta on äänestänyt päästökauppajärjestelmään liittyvästä markkinavakausvarannosta. Valiokunta kannattaa mekanismin ottamista käyttöön aikaistetusti 31.12.2018 mennessä sekä aiemmin sivuun laitettujen (nk. backloading) päästöoikeuksien siirtämistä markkinavakausvarantoon.

Komission näkemyksen mukaan markkinoilla on ylitarjontaa eli liian suuri epätasapaino päästöoikeuksien tarjonnan ja kysynnän välillä. Komissio esitti 2030 energia- ja ilmastopaketin yhteydessä markkinavakausvarantomekanismia, joka otettaisiin käyttöön neljännen päästökauppakauden alussa (alkaen 2021). Mekanismin tarkoituksena on säädellä automaattisesti päästöoikeuksien määrää markkinoilla.

Markkinavakausvarannon käyttöönotto nostaa päästöoikeuksien hintaa, mikä lisää teollisuuden kustannuksia, heikentää kilpailukykyä ja jarruttaa investointeja. Parlamentin ympäristövaliokunnan esitys muuttaisi komission esitystä teollisuuden kannalta epäedullisempaan suuntaan.

Päästökauppakompensaatiolla voidaan hillitä lisääntyviä kustannuksia ja se on otettu jo käyttöön monessa muussa Euroopan maassa. Teollisuudelle olisi tärkeää saada kompensaatio käyttöön myös Suomessa.

Lisätietoa: Tuomas Tikka, energia- ja päästökauppa-asiantuntija, puh. 045 131 6683

Lisätietoja antaa

Tuomas Tikka

Energia- ja päästökauppa-asiantuntija

045 131 6683