Paperiteollisuuden työtapaturmat puolittuneet viidessä vuodessa

Uutiset |

Työtapaturmataajuus on laskenut paperiteollisuudessa viidessä vuodessa puoleen. Taustalla on metsäteollisuusyritysten systemaattinen ja pitkäjänteinen panostaminen työturvallisuuden kehittämiseen.

Työturvallisuus on metsäteollisuudessa parantunut viime vuosina merkittävästi. Paperiteollisuudessa työtapaturmataajuus on laskenut viimeisen viiden vuoden aikana vajaasta 30:stä alle 14:sta miljoonaa työtuntia kohden.

Myös puutuoteteollisuudessa työturvallisuus on kehittynyt hyvään suuntaan, ja tapaturmataajuus on pienentynyt viimeisen neljän vuoden aikana.

Tavoitteena nolla tapaturmaa

Metsäteollisuudessa on panostettu erityisesti työturvallisuusriskien tunnistamiseen ja ennaltaehkäisyyn. Mahdolliset vaaratilanteisiin johtavat tekijät poistetaan ja sattuneet työtapaturmat tutkitaan tarkasti. Tavoitteena työpaikoilla on nolla tapaturmaa.

”Metsäteollisuusyrityksissä on käynnissä lukuisia hankkeita, joilla työturvallisuutta ja työhyvinvointia parannetaan systemaattisesti ja pitkäjänteisesti”, sanoo Metsäteollisuus ry:n työmarkkinapäällikkö Mikko Lehtonen.

”Työtapaturmien määrän vähenemiseen on vaikuttanut muun muassa parantunut työturvallisuuskulttuuri. Työturvallisuuden parantaminen lähtee jokaisesta työntekijästä ja se sisältyy jokaisen työntekijän työhön”, Lehtonen jatkaa.