Paperiteollisuuden työntekijöillä teollisuuden korkein keskiansio

Uutiset |

EK:n palkkatilastojen mukaan paperiteollisuuden työntekijän säännöllisen työajan keskituntiansio vuoden 2014 viimeisellä neljänneksellä oli 19,25 euroa ilman sunnuntai- ja ylityökorotuksia. Työntekijöiden vastaava keskiansio kaikki teollisuuden toimialat mukaan lukien oli 16,92 euroa tunnissa.

Paperiteollisuuden työntekijöillä säännöllisen työajan tuntiansio nousi keskimäärin 0,9 prosenttia vuoden 2013 viimeiseltä neljännekseltä vuoden 2014 viimeiselle neljännekselle. Vastaava nousu kaikki teollisuuden toimialat mukaan lukien oli 0,7 prosenttia.  Paperiteollisuuden työehtosopimukseen perustuva palkankorotuksen osuus oli 0,7 prosenttia.

Teollisuuden aloista yleisimmin tulospalkkioita maksettiin vuonna 2014 paperiteollisuudessa, jossa tulospalkkioita sai yli 80 prosenttia työntekijöistä, kun koko teollisuudessa tulospalkkioita sai 42 prosenttia työntekijöistä.

Erilaisten lisien ja korotusten osuus paperiteollisuuden työntekijöiden palkanmuodostuksessa keskeytymättömässä vuorotyössä on merkittävä. Tuntiansioista 24 prosenttia on erilaisia lisiä ja korotuksia, pääsiassa vuorolisiä ja sunnuntaityökorotuksia. Paperityöntekijän tuntiansio vuoro- ja olosuhdelisät sekä sunnuntai- ja ylityökorotukset mukaan lukien nousi 23,56 euroon tunnissa. Tuntiansio päivätyössä oli 18,87 euroa tunnissa. Paperiteollisuuden työntekijöistä valtaosa eli 65 prosenttia työskentelee keskeytymättömässä kolmivuorotyössä.

Paperiteollisuudessa työntekijöiden työurat ovat pitkiä. Yleisin työsuhteen pituus on yli 30 vuotta, jonka osuus paperiteollisuuden työntekijöistä on 30 prosenttia.

 EK:n palkkatilasto