Paperin ja kartongin kulutus muuttaa muotoaan, mutta kasvaa

Uutiset |

Euroopan paperi- ja kartonkituotanto on isossa muutoksessa. Heinäkuun alussa julkaistujen Euroopan paperiteollisuusliiton (CEPI) tilastojen mukaan graafisen paperin tuotanto on jatkanut laskuaan samalla, kun pakkausmateriaalien ja hygieniapapereiden tuotanto on kasvanut.

CEPI kertoo positiivisesta muutoksesta paperin ja kartongin kulutuksessa. Kolme vuotta jatkunut kulutuksen väheneminen on pysähtynyt, ja kulutus on kääntynyt jälleen nousuun. Liittoon kuuluu 17 EU: n jäsenmaata sekä Norja, ja niiden yhteenlaskettu paperin ja kartongin kulutus oli vuonna 2014 reilut 77 miljoonaa tonnia. Tästä 47,5 prosenttia on pakkauspapereista ja -kartongeista ja 40,5 prosenttia graafisista papereista. Jäsenmaista eniten paperi- ja kartonkituotteita tuottivat Saksa (24,8 %), Ruotsi (11,4 %) ja Suomi (11,4 %). 

Vaikka paperin ja kartongin kulutus on hieman kasvanut ympäri maailmaa, niin vienti CEPI-maiden ulkopuolelle väheni viime vuonna verrattuna vuoteen 2013. Samalla paperi- ja kartonkituotteiden tuonti Eurooppaan kasvoi, mikä aiheutti lievää huolta CEPIn jäsenmaissa. Kaiken kaikkiaan paperin kauppatase pysyi kuitenkin positiivisella tasolla CEPIn jäsenmaissa vuonna 2014.

Markkinasellun tuotanto laski 1,4 prosenttia verrattuna vuoteen 2013. CEPIn jäsenmaat tuottavat noin viidenneksen kaikesta sellun tuotannosta. Euroopasta sellua vietiin eniten Aasiaan, 2,2 miljoonaa tonnia vuonna 2014. Eurooppaan sellua tuotiin eniten latinalaisesta Amerikasta, 5,4 miljoonaa tonnia vuonna 2014. Yhteensä markkinasellua tuotiin yli 7,7 miljoonaa tonnia, ja sitä vietiin CEPIn alueilta 3,2 miljoonaa tonnia.

Euroopassa suurimmat sellun tuottajat olivat viime vuonna Ruotsi ja Suomi tuottaessaan noin 60 prosenttia kaikesta CEPIn jäsenmaiden sellusta. Viime vuonna sellua tuotettiin jäsenmaissa kaiken kaikkiaan 36,5 miljoonaa tonnia.

Lähde: CEPI