Energiaa vihreällä taustalla

Päästöoikeuksien jakoon on EU:ssa yhteiset ja avoimet säännöt – tavoitteena vähäpäästöinen tuotanto

Uutiset |

Päästökauppajärjestelmä vähentää kasvihuonekaasupäästöjä muun muassa kannustamalla yrityksiä investoimaan vähäpäästöisiin energiaratkaisuihin. Tehdas, jolla on suuret päästöt, joutuu ostamaan päästöoikeuksia. Vastaavasti vähäpäästöinen tehdas voi myydä yli jäävät päästöoikeutensa markkinoille.

Tämä kannustinjärjestelmä on toiminut EU:n laajuisesti ja läpinäkyvästi viimeiset 13 vuotta. Tuona aikana fossiilisten tehdaspolttoaineiden osuutta on vähennetty keskimäärin lähes 40 % suomalaisilla metsäteollisuuden tehtailla.

Metsäteollisuuden tuotteiden hinnat määräytyvät globaaleilla markkinoilla, joten EU:n päästökaupan kustannuksia ei ole mahdollista lisätä tuotteiden globaaliin hintaan. Päästökauppa ei ole maailmanlaajuisessa käytössä, joten siitä aiheutuu kustannuksia teollisuudelle ainoastaan EU:n alueella. Hiilivuotoriskiä ehkäistään maksuttomilla päästöoikeuksilla, joilla pyritään tasoittamaan tätä kuilua EU:n ja muun maailman välillä. Järjestelmä on tarpeen niin kauan kuin globaalia hiilen hinnoittelua ei saada aikaiseksi.

Päästöoikeuksien jakoon on EU:ssa yhteiset toimialakohtaiset säännöt. Tuotetonnia kohden myönnetään tietty määrä päästöoikeuksia riippumatta siitä, missä maassa tehdas toimii tai kuinka paljon sen toiminnasta syntyy päästöjä.

– Ei ole häpeä, jos osa suomalaisista tehtaista on saavuttanut erityisen matalat päästötasot verrattuna toimialan muihin tehtaisiin Euroopassa. Toivottavasti näitä keskimääräistä ilmastoystävällisempiä tehtaita löytyy Suomesta myös tulevaisuudessa mahdollisimman paljon, sanoo Metsäteollisuus ry:n johtaja Jyrki Peisa.

Lisäksi suomalaiset tehtaat ovat investoineet energiatehokkuuteen. Kautena 2008-2016 metsäteollisuus investoi energiatehokkuuden edistämiseen 230 miljoonaa euroa. Metsäteollisuuden tuolla aikavälillä toteuttamat toimenpiteet säästävät 5 466 GWh energiaa vuodessa, mikä on Espoon kaupungin energiankulutusta vastaava energiamäärä.

Lisätietoja: Jyrki Peisa, johtaja, Metsäteollisuus ry, p. 050 364 0836

Lisätietoja antaa

Jyrki Peisa

Johtaja

050 364 0836