Päästökauppakompensaatio vähentää päästöjä globaalisti

Uutiset |

Metsäteollisuus on energiaintensiivistä teollisuutta, joka tarvitsee tuotteittensa valmistukseen runsaasti energiaa. Tämä vaikuttaa yhteiseen ilmastoomme siitä riippumatta, onko tuotanto Suomessa tai Euroopan ulkopuolella. 

Päästökauppakompensaatio ja energiaveroleikkuri ovat hallituksen keinoja luoda suomalaiselle teollisuudelle tasavertaiset mahdollisuudet pärjätä kovassa maailmanlaajuisessa kilpailussa. EU:n laajuisen päästökaupan tarkoitus on vähentää päästöjä ja se toteutuu varmasti. Teollisuuden käytettävissä olevien päästöoikeuksien määrä on ennalta määrätty. Teollisuus ei kasvata päästöjään kompensaation avulla tai energiaveron muuttumisen seurauksena.

Kompensaatio ei vesitä energiatehokkuutta, sillä energiatehottomuuteen ei ole varaa. Teollisuutemme on saavuttanut parinkymmenen vuoden aikana mittavia säästöjä energiatehokkuusohjelmillaan. Energian käyttö pyritään aina minimoimaan, sillä se on teollisuudessa merkittävä kustannuserä.

Energiaveroleikkuri tasaa sitä kilpailua eri maiden kesken. Energiaintensiivinen teollisuus kilpailee muualla toimivan vastaavan teollisuuden kanssa. Energiaveroleikkurista huolimatta teollisuus maksaa edelleen energiaveroja eikä ole saamapuolella.

Kilpailukykyä on tarkasteltava tehtaiden näkökulmasta. Ne kilpailevat kansainvälisistä tilauksista muiden yritysten tehtaiden kanssa, mutta myös oman yrityksen muissa maissa toimivien tehtaiden kanssa. Yritykset optimoivat tuotantoaan laitosten kesken ja tuotteet valmistetaan niillä tehtailla, joiden kilpailukyky on paras.

Menestyvät tehtaat tuottavat kassavirtaa ja niillä on parhaat edellytykset uudistua. Näitä tehtaita Suomi tarvitsee.

 

Lisätietoja antaa

Ahti Fagerblom

Energia- ja ilmastopäällikkö

040 820 9763