Päästökauppadirektiivistä alustava sopu EU:ssa – Suomen varmistettava, että teollisuuden toimintaedellytykset turvataan jatkossa

Uutiset |

Parlamentti, neuvosto ja komissio ovat löytäneet kolmikantaneuvottelussa kompromissiratkaisun päästökauppadirektiivin uudistamiseksi kautena 2021-2030. Metsäteollisuus pitää ratkaisua osin odotettua parempana.

Metsäteollisuuden ja Suomen kilpailukyvyn kannalta on positiivista, että hiilivuodolle alttiit toimialat on huomioitu ratkaisussa hyvin. Maksuttomien päästöoikeuksien jakamista jatketaan tasapuolisesti ilman toimialoja eriarvoistavaa porrastamista.

Alustavien tietojen mukaan hiilivuotosektorin ulkopuolisille toimialoille, kuten sahateollisuudelle, myönnetään 30 prosenttia maksuttomia päästöoikeuksia päästökauppakauden alussa. On pettymys, että osuus kuitenkin leikataan nollaan kauden loppuun mennessä. Päästökauppakompensaation mahdollisuus säilyy edelleen jäsenvaltioiden keinovalikoimassa.

Valitettavasti päästöoikeuksien siirtämistä sivuun markkinoilta eli niin kutsuttua markkinavakausvarantoa päätettiin kiihdyttää. Lisäksi päästöoikeuksia mitätöidään ilman riittävää vaikutusten arviointia. Tämä todennäköisesti nostaa voimakkaasti päästöoikeuden hintaa, mikä lisää teollisuuden kustannuksia. Metsäteollisuus vastustaa päästöoikeuden hinnan keinotekoista manipulointia.

Metsäteollisuuden mielestä on kohtuullista, että päästökauppasektorin 2,2 prosentin vuotuista vähennystavoitetta ei korotettu. Lisäksi huutokaupattavista päästöoikeuksista voidaan tarvittaessa siirtää vuosittain 3 prosenttia ilmaisjakokiintiöön, mikäli maksuttomia päästöoikeuksia ei muuten riitä jaettavaksi.

On tärkeää, että hiilivuodolle alttiin teollisuuden toimintaedellytykset turvataan jatkossa, kun määritellään direktiiviin liittyviä yksityiskohtaisempia sääntöjä.

Lisätietoja antaa

Tuomas Tikka

Energia- ja päästökauppa-asiantuntija

045 131 6683