Ohjeita ja lomakkeita rakentamisessa käytettävien puutuotteiden ympäristöselosteiden laadintaan

Uutiset |

Aalto-yliopisto, yhteistyössä muutamien Metsäteollisuus ry:n jäsenyritysten asiantuntijoiden kanssa, on kehittänyt tietojenkeruulomakkeen sekä ohjekirjan puupohjaisten rakennustuotteiden ympäristöselosteen laatimista varten. 
Lomakkeen avulla erilaisia rakennustuotteita valmistavat yritykset voivat kerätä tuotannostaan ympäristöselostetta varten tarvittavat tiedot. Ohjekirjassa esitellään standardien EN15804:2014 ja EN16485:2014 mukaisen ympäristöselosteen laatimisen vaiheet.

Puutuoteteollisuuden kannattaa dokumentoida kaikki kestävän rakentamisen kannalta kiinnostava tieto jalostamistaan hiiltä varastoivista tuotteista. Standardien mukaisesti tehdyt ympäristöselosteet ovat tarpeen tuotteiden ekologisuudesta viestittäessä ja ne ovat automaattisesti voimassa koko EU:n alueella.

Julkisista vihreistä hankinnoista annetuissa ohjeissa Euroopan komissio suosittaa tuotteiden vertailun pohjaksi ympäristöselosteita. Lisäksi asiantuntija-arvioiden mukaan tietyt ympäristöselosteen sisältämät tiedot tulisivat lähivuosina osaksi CE-merkinnän tuotetietoja ja siten pakollisiksi.

Ensimmäistä kertaa suomeksi laadittu aineisto (ks. tämän sivun oikeassa sivupalkissa) helpottaa yrityksiä ympäristöselosteiden laadintatyössä. Tietojenkeruulomake ja ohjekirja ovat suomenkielisinä ja englanninkielisinä* versioina. *Ohjekirjan englanninkielinen versio valmistuu myöhemmin tänä keväänä.

Projektin Aalto-yliopistolta tilasi Metsäteollisuus ry.