Neuvottelutulos bioteollisuuden työehtosopimukseen

Uutiset |

Metsäteollisuus ry ja Teollisuusliitto ovat saavuttaneet neuvottelutuloksen bioteollisuuden työehtosopimuksesta. Neuvottelutulos menee seuraavaksi osapuolten hallintojen käsiteltäväksi. Mahdollisen ratkaisun sisällöstä kerrotaan tarkemmin myöhemmin.