Muutoksia Metsäteollisuus ry:n johdon vastuualeissa

Uutiset |

Metsäteollisuus ry:n johtoryhmän jäsenten vastuualueet muuttuvat 5.6. 2019 alkaen.

Työ- ja elinkeinoministeriön elinkeinopoliittisista asioista vastaa jatkossa Maarit Lindström. TEM:n työelämäasiat kuuluvat nykyiseen tapaan Jyrki Hollménille. Kauppapolitiikasta vastaa jatkossa Jyrki Peisa, joka lisäksi vastaa LVM:n ja YM:n hallinnonaloihin kytkeytyvästä edunvalvonnasta.

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Mika Mäkinen
p. 050 555 3425