Miltä EU:n tulevaisuus näyttää metsäteollisuuden näkökulmasta?

Uutiset |

Euroopassa linjataan parhaillaan EU:n tulevaisuuden näkymiä. Tulevaisuuskeskustelussa muodostetaan käsitystä siitä, minkälainen EU mahdollistaa kansalaisille parhaan tulevaisuuden. Samalla luodaan pohjaa sille, mihin suuntaan EU:ta kehitetään.

Suomen on määriteltävä omat visiot ja tavoitteet, joita EU-maat voivat edistää tehokkaimmin yhteistyössä. Näin osallistumme EU:n kehittämiseen ja tulevaisuuden rakentamiseen. Meidän on oltava aktiivisia. Emme vain reagoi liian myöhään ja torju sitä, mitä muut ehdottavat.

Metsäteollisuus osallistuu keskusteluun ja kantaa vastuuta tulevaisuudesta. Metsäteollisuuden tulevaisuuden visio pohjautuu uusiutuvista, kierrätettävistä ja kestävästi tuotetuista luonnonvaroista valmistettuihin tuotteisiin. EU:n ja Suomen on mahdollistettava uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvan tulevaisuuden toteutuminen.

Metsäteollisuus on aina suhtautunut myönteisesti Euroopan integraatioon sekä vapaakauppaan ja EU:n sisämarkkinoiden kehittämiseen. Suomalaiset metsäteollisuuden yritykset toimivat globaalissa kilpailussa ja markkinoilla pärjääminen edellyttää toimintaympäristöltämme kansainvälistä kilpailukykyä. EU:n on osaltaan varmistettava yrityksille menestyksen mahdollisuudet Euroopassa sekä kansainvälisesti tasavertaiset toimintaedellytykset ja avoimet markkinat. Toimintakykyisenä ja yhtenäisenä EU on vahva globaali toimija, joka voi vaikuttaa maailman kehitykseen.

Suomen tulee olla tavoitteellinen, integraatiomyönteinen ja ratkaisuhakuinen yhteistyön edistäjä. EU:n tulevaisuuteen vaikuttaa myös Britannian ero. Kun Suomi menettää yhden kumppanin, on sen tehtävä entistä enemmän yhteistyötä muiden EU-maiden kanssa. Tämä koskee erityisesti kansainvälistä kauppaa ja EU:n sisämarkkinoita.

Metsäteollisuus julkisti syyskuussa keskeiset näkemyksensä EU:n tulevaisuudesta ja Suomen roolista EU:ssa.  Näkemykset löytyvät oheisesta liitteestä.

Lisätietoja antaa

Eeva Korolainen

Päällikkö, kauppapolitiikka

040 562 2304