Metsien suojelun mallimaa

Uutiset |

Suomen metsien suojeluaste on Euroopan kärkeä. Suomessa on suojeltu tiukasti yli 2 milj. hehtaaria eli 9 % Suomen metsien pinta-alasta.

Suojellut metsät keskittyvät Pohjois-Suomeen, jossa on suojeltu tiukasti peräti 15,8 % alueen metsistä. Etelä-Suomessa vastaava luku on 2,3 %.

Etelä-Suomen metsien suojelua on mahdollista kehittää. Monimuotoisuuden turvaamisessa erityisen tärkeitä ovat tietyt metsien rakennepiirteet, kuten lahopuu, palanut puu sekä järeät haavat ja jalot lehtipuut. Etelä-Suomessa harvinaisia tai harvinaistuneita metsäelinympäristöjä ovat mm. lehdot, korvet, harjujen paahderinteet, tulvametsät ja metsäluhdat.

Tällaisten elinympäristöjen suojelu tulee toteuttaa METSO-toimintaohjelmassa kehitetyin vapaaehtoisin menetelmin sekä talousmetsien luonnonhoidon keinoin.