Metsien monimuotoisuutta edistetään muun muassa metsäsertifioinnin kautta

Uutiset |

Metsäteollisuus käynnisti vuonna 2017 Lisää lahopuuta talousmetsiin -toimintaohjelman. Tänä vuonna ohjelmassa panostetaan muun muassa metsäsertifioinnin kehittämiseen.

Lahopuu on yksi keskeisimpiä metsäluonnon monimuotoisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Vuonna 2017 metsäteollisuus käynnisti Lisää lahopuuta talousmetsiin -toimintaohjelman lisätäkseen lahopuun määrää talousmetsissä ja monipuolistaakseen lahopuun laatua.

Talousmetsien luonnonhoito on kiinteä osa nykypäivän metsätaloutta; hakkuualoille jätetään vuosittain yli 1,5 miljoonaa säästöpuuta ja lisäksi tekopökkelöiden tekemisestä on tullut vakiintunut osa arjen metsänhoitoa.

− Metsäsertifiointi on hyvä keino varmistaa, että metsiä käytetään kestävästi. Yksi osa kestävyyttä on ekologinen kestävyys, johon kuuluu metsäluonnon monimuotoisuuden edistäminen. Sertifioinnin kriteereissä määritellään muun muassa säästö- ja lahopuiden jättämistä koskevat raamit, sanoo Metsäteollisuus ry:n kestävän kehityksen päällikkö Tiina Vuoristo.

Sekä PEFC- että FSC-metsäsertifiointijärjestelmien metsänhoidon vaatimusten päivitys on parasta aikaa loppusuoralla, ja metsäteollisuus on mukana päivitystyössä. Kummankin järjestelmän kriteereihin on luvassa tiukennuksia luonnonhoidon toimiin. Tapio Oy:n selvityksen mukaan PEFC-kriteereihin nyt esitetyillä muutoksilla olisi huomattavia positiivisia vaikutuksia metsien monimuotoisuuteen.

Katso videolta, kuinka metsäluonnon monimuotoisuutta edistetään arjen metsätaloudessa:

Lisätietoja: 
Tiina Vuoristo
Kestävän kehityksen päällikkö
040 542 5365