Kuivujen latvat taivasta vasten

Metsien hiilinielusta sopu jäsenmaiden kesken – Suomelta tarvitaan vahvaa jatkovaikuttamista

Uutiset |

Euroopan jäsenmaiden välinen sopu metsien hiilinielujen laskennasta on epätyydyttävä, sillä Suomelle voi koitua laskennallisia päästöjä siitä huolimatta, että todellisuudessa metsävarat kasvavat ja toimivat ilmastoa viilentävinä hiilinieluina. Suomen on syytä jatkaa aktiivista vaikuttamista, jotta asiassa saadaan tasapainoinen tulos.

Metsäteollisuuden mielestä Euroopan parlamentin taannoinen linjaus oli jäsenmaiden yhteisnäkemystä parempi. Parlamentin mukaan puunkäyttöä voidaan tulevaisuudessa lisätä, mikäli myös metsävarat jatkavat kasvuaan. Tämä olisi kaikille jäsenvaltioille tasapuolinen lähestymistapa ja varmistaisi, että metsien hiilivarasto kasvaisi myös jatkossa.

Nielupolitiikassa kokonaiskuva on hämärtynyt

Nielupolitiikka on monesta näkökulmasta Suomelle aivan keskeinen. Lisääntyvä puunkäyttö tarjoaa mahdollisuudet päästövähennyksiin, uusiutuvan energian lisäämiseen sekä vahvaan talouteen – eli kestävään kehitykseen. Olisi kestämätöntä, mikäli nielupolitiikka ohjaisi puunkäytön myönteiset talous-, työllisyys- ja ympäristövaikutukset Suomen tai Euroopan ulkopuolelle. Mikäli maailmanmarkkinoiden haluamia metsäperäisiä tuotteita ei valmisteta täällä, niin ne valmistetaan jossakin muualla.

Myönteistä on, että jäsenmaiden mielestä keskeistä on Pariisin sitoumusten täyttäminen ja metsien tarkastelu pitkällä aikavälillä. Vaikuttaa ilmeiseltä, että Suomella on hyvät edellytykset saada päästöt ja nielut tasapainoon ennen vuotta 2050 sekä siten olla etujoukoissa Pariisin sitoumusten toteuttamisessa. Tämä edellyttää motivaatiota panostaa metsien hyvään kasvuun ja terveyteen. Mahdollisuus puunkäytön lisäämiseen kannustaa tähän parhaiten.

Suomalaisilla kotimaan ja Brysselin päättäjillä riittää vielä töitä

Jatkoprosessissa on komission, jäsenmaiden ja parlamentin kesken löydettävä kokonaisratkaisu, jonka myötä Suomi voi ilman lisälaskun ja mainehaitan uhkaa käyttää puuta kuten kansallisissa strategioissa on kaavailtu. Komission vakuutteluiden mukaan nielupolitiikan tarkoitus ei ole sotkea jäsenvaltioiden suunnitelmia. Viimeistään nyt on saatava varmuus siitä, ettei niin voi käydä edes vahingossa.

Suomi on ollut nielukysymyksissä aktiivinen ja ratkaisuhakuinen neuvottelija. On hyvä, että Suomi on osaltaan edistämässä metsänieluja ja taakanjakosektoria koskevien kysymysten ripeää käsittelyä. Suomen on jatkettava ponnisteluja ilmastonpolitiikan kannalta järkevän ja todellisuuteen perustuvan tuloksen saamiseksi. Euroopan parlamentin hiilinielulinjaus antaisi tähän riittävät eväät.

Lisätietoja antaa

Ahti Fagerblom

Energia- ja ilmastopäällikkö

040 820 9763