Metsäyhtiöillä suuri merkitys Suomen kansantaloudelle

Uutiset |

Suurten yritysten taloudellinen merkitys voi muodostua jopa valtaosin siitä, että ne ostavat ulkopuolelta tuotteita ja palveluja. Metsäteollisuuden kansantaloudelliset merkitykset ulottuvat laajalti yhteiskuntaan. Hyvä esimerkki on Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdashanke. Sen vuosittaiset työllisyysvaikutukset ovat jo rakentamisvaiheessa lähes 4 000 henkilötyövuotta.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitos Etla julkisti 18.5. tutkimuksen yrityksistä, jotka tuottavat tällä hetkellä eniten jalostusarvoa eli osuutta bruttokansantuotteeseen. Samalla selvitettiin näiden yhtiöiden ”kerrannaisvaikutuksia” eli sitä, millaista muuta yritys- ja elinkeinotoimintaa ne tarvitsevat toimintansa pyörittämiseen ja mikä on tämän toiminnan vaikutus kansantalouteen. Lisäksi arvioitiin Äänekosken tehdashankkeen taloudellisia vaikutuksia. Tutkimus tehtiin Elinkeinoelämän keskusliiton EK:n toimeksiannosta.

Yritysten suuruutta mitattiin tutkimuksessa sillä perusteella, kuinka paljon ne tuottavat jalostusarvoa Suomessa. Laskelma osoittaa, että viime vuonna kymmenen suurinta yritystä kerryttivät 7,6 prosenttia Suomen bruttokansantuotteesta. Lisäksi yritysten ostot ulkopuolelta synnyttivät monenlaista taloudellista aktiviteettia.

Kolme metsäyhtiötä kymmenen merkittävimmän yrityksen joukossa

Suuryritysten heijastusvaikutukset muuhun elinkeinotoimintaan vaihtelevat huomattavasti eri toimialoilla. Metsäteollisuusyritykset tekevät niin paljon hankintoja kotimaasta, että näiden hankintojen kansantaloudellinen merkitys on jopa suurempi kuin yhtiöiden itsensä tuottama arvonlisä.

Vuotta 2015 BKT:tä tuottivat eniten Nokia, OP, Nordea Finland, UPM, Kesko, Metsä Group, Stora Enso, Neste, Supercell ja Elisa.

Metsä Groupin Äänekosken biotuotetehdas vaikuttaa koko maan talouteen

Äänekoskelle nouseva Metsä Groupin biotuotetehdas tuo jo rakentamisvaiheessa tervetulleen ruiskeen Suomen talouteen. Koska iso osa tehtaan tarvitsemista koneista ja laitteista suunnitellaan ja valmistetaan Suomessa, investoinnilla on merkittäviä tuotanto- ja työllisyysvaikutuksia.

Rakentamisvaiheessa 2016–2017 vuosittaiset työllisyysvaikutukset nousevat lähes 4 000 henkilötyövuoteen.

Pidemmän ajan vaikutukset näkyvät tuotantovaiheessa. Uudet työpaikat syntyvät kuitenkin tehdasta palvelevaan ulkopuoliseen arvoketjuun, sillä itse tehdas ei työllistä enempää kuin vanhakaan laitos. Vuosina 2017–2030 uusi työllisyysvaikutus on arviolta keskimäärin 2 100 ja vuosina 2031–2047 keskimäärin 1 900 henkilötyövuotta. Tämän lisäksi tehdas synnyttää uutta liikevaihtoa ja jalostusarvoa koko arvoketjuun.

Investoinnit vaativat yrityksiltä vahvan strategian, suotuisan markkinatilanteen, paljon rohkeutta sekä luottamusta toimintaympäristön ennustettavuuteen ja johdonmukaisuuteen. Tuloksena syntyy merkittävästi uusia pysyviä työpaikkoja.