Metsäteollisuus vähentää edelleen päästöjään

Uutiset |

Metsäteollisuus vastaa hallituksen asettamaan 2035-hiilineutraalisuustavoitteeseen vähentämällä edelleen päästöjään sekä valmistelemalla alalle oman kunnianhimoisen ilmastotiekartan. Suomen hiilineutraalisuustavoite on kova, ja sen saavuttamiseksi tarvitaan useita eri toimenpiteitä useilla eri toimialoilla.

Työ- ja elinkeinoministeriön tilaamien, hiljattain julkaistujen päästöskenaarioiden (PITKO, MALUSEPO) avulla ei voi ennustaa tulevaisuutta. Ne auttavat kuitenkin hahmottamaan, että Suomen vuodelle 2035 asettama hiilineutraalisuustavoite on äärimmäisen kunnianhimoinen.  Skenaarioissa moniin kysymyksiin, kuten teknologioihin ja metsien hiilinieluihin, liittyy suuria epävarmuuksia.

Metsäteollisuuden tehtailla fossiilisista irtautuminen on jo pitkällä

Fossiilisista polttoaineista irtautumisen ansiosta metsäteollisuuden tuotantoon suhteutetut hiilidioksidipäästöt ovat jo nyt vähentyneet noin 64 prosenttia 1990-luvun alkuun verrattuna. Metsäteollisuuden tehtaiden energiantuotannosta noin 85 prosenttia on uusiutuvaa energiaa ja tavoitteena on kasvattaa osuus 90 prosenttiin vuoteen 2025 mennessä. Tämän kaltainen kehitys on välttämätöntä myös muussa yhteiskunnassa, mikäli Suomen ilmastotavoitteet halutaan saavuttaa.

Metsäalan investoinnit ja kehittyminen ovat perusedellytyksiä kaikille hallituksen päätavoitteille, joita ovat korkea työllisyysaste, talouden tasapaino ja vähäpäästöisyys. Metsäteollisuus valmistelee parhaillaan alan ilmastotiekarttaa, joka tarjoaa kevään 2020 aikana päättäjille näkymän uudistuvan puunjalostuksen suomiin mahdollisuuksiin hidastettaessa ilmastonmuutosta.

Aktiivinen ja kestävä metsänhoito pitää hiilinielut kunnossa

Suomessa metsät kasvavat paljon enemmän kuin niitä vuosittain käytetään. Maamme metsien hiilivarasto siis kasvaa koko ajan. Metsien kasvusta ja elinvoimaisuudesta on huolehdittava myös jatkossa. Metsien terveyden merkitys korostuu ilmastonmuutoksen etenemisen myötä, sillä kuten Keski-Euroopassa on nähty, hiilinielu voi muuttua hetkessä päästöksi metsätuhojen seurauksena. Aktiivisella ja oikea-aikaisella metsänhoidolla lisätään metsien kasvua ja ehkäistään metsätuhoja.

Myös metsäkadon ehkäisy ja metsitys ovat tärkeitä toimia. Aikanaan nämä toimet lisäävät myös puun tarjontaa jalostukseen ja edesauttavat puupohjaisten tuotteiden tarjoamia ilmastoratkaisuja maailmanlaajuisilla markkinoilla.

Lisätietoja antaa

Karoliina Niemi

Metsäjohtaja

050 567 9093