Metsäteollisuus toivoo EU–Mercosur-kauppasopimuksen syntyvän

Uutiset |

EU neuvottelee Latinalaisen Amerikan Mercosur-maiden kanssa merkittävästä kauppasopimuksesta, mutta läpimurtoa ei vielä ole tapahtunut. Sopimus saadaan vain, jos molemmat osapuolet voivat olla siihen tyytyväisiä. Tämä vaatii tasapainoista ja markkinoita aidosti avaavaa lopputulosta.

Argentiina, Brasilia, Paraguay ja Uruguay muodostavat Mercosurin kauppa-alueen. Niiden pääasiallinen kiinnostuksen kohde ovat EU:n maataloustuotteiden markkinat. EU:n ja Suomen on saatava vastinetta maataloudessa myönnettäville etuuksille.

Metsäteollisuus odottaa, että sopimus poistaa sen tuotteisiin sovellettavat tullit mahdollisimman lyhyiden siirtymäaikojen puitteissa. Saman tulee koskea metsäteollisuuden tuotannossa tarvittavia kemikaaleja sekä koneita ja laitteita. EU:n markkinat ovat metsäteollisuuden tuotteissa täysin avoimet, kun paperi, kartonki ja sellu ovat jo vuosia olleet nollatullin piirissä.

Sopimus Mercosurin kanssa vastaisi kaupan määrällä mitattuna kahdeksaa EU-Kanada -sopimusta tai neljää EU-Japani -sopimusta. EU voisi saada sopimuksesta yli neljän miljardin euron hyödyn pelkästään tullimaksujen alennuksina. EU:n yritykset saisivat sopimuksen myötä myös etulyöntiaseman Mercosurin markkinoilla, koska kyseessä olisi Mercosurin ensimmäinen vapaakauppasopimus merkittävän kauppakumppanin kanssa.

Konkreettisten kauppahyötyjen lisäksi Mercosur-sopimus olisi osoitus sitoutumisesta sovittuihin sääntöihin perustuvaan kaupankäyntiin. Tästä todistavat myös EU:n ja Kanadan CETA-sopimus, jota alettiin soveltaa syyskuussa sekä EU:n ja Japanin heinäkuussa saavuttama poliittinen yhteisymmärrys kauppasopimuksesta.

Neuvottelut Mercosurin kanssa ovat kestäneet kauan. Keskeytysten ja taukojen jälkeen pöytiin palattiin tosissaan viime vuonna. Neuvottelut eivät ole helpottuneet mutta halu päästä tulokseen on vahvistunut.

Lisätietoja antaa

Eeva Korolainen

Päällikkö, kauppapolitiikka

040 562 2304