Metsäteollisuus tarvitsee puuraaka-ainetta tasaisesti ja kilpailukykyiseen hintaan

Uutiset |

Kansallisen metsäpolitiikan päätavoitteena tulee olla metsien käyttöasteen nostaminen ja kestävien hakkuumahdollisuuksien hyödyntäminen. On tärkeää parantaa puun markkinoille tuloa, jotta varmistetaan puun riittävyys kasvavaan tarpeeseen sekä jalostukseen että energiakäyttöön.

Kestävä hakkuutaso on 84 miljoonaa kuutiometriä vuodessa. Vuonna 2015 runkopuuta hakattiin 68 miljoonaa kuutiometriä, josta teollisuuden käyttöön meni 59 miljoonaa kuutiota. Energiakäyttöön eli polttopuuksi ja metsähakkeeksi runkopuuta korjattiin 9 miljoonaa kuutiota. Suurimmat hakkuiden lisäysmahdollisuudet ovat yksityismetsissä.

Puunhuollon turvaamiseksi tarvitaan puun markkinoilletuloa edistävää metsäpolitiikkaa, metsänomistajien aktivisuutta lisäävää neuvontaa ja metsäpalvelujen markkinointia sekä kaikkien alan toimijoiden yhteistä tahtoa puuhuollon parantamiseen.

Maamme noin 630 000 metsänomistajaa (yli 2 hehtaarin tilat) ovat avainasemassa metsäteollisuuden puuhuollon turvaajina. Yli 70 prosenttia teollisuuden tarvitsemasta puuraaka-aineesta ostetaan yksityismetsistä. Kotimaan puuhuolto perustuu aktiivisen ja kannattavan yksityismetsätalouden harjoittamiseen. Sen toimintaedellytyksiä on jatkuvasti kehitettävä.

Metsäpolitiikan tavoitteena tulee olla, että yksityismetsiä hoidetaan tulevaisuudessa ammattimaisemmin ja suurempina yksiköinä. Metsänomistajia tulee eri keinoin kannustaa ja ohjata aktiivisen metsätalouden harjoittamiseen.

Kotimaisen puun markkinoille tuloa parannetaan:

  1. Lisäämällä metsänomistajille tarjottavia metsäpalveluja ja niiden markkinointia.
  2. Rakentamalla uusia sähköisiä palveluita.
  3. Hyödyntämällä metsävaratietoja ja julkisia tietoaineistoja tehokkaammin.
  4. Panostamalla puuntuotantoon ja metsänparannukseen. 
  5. Nostamalla metsänkasvatuksen kustannustehokkuutta.
  6. Nopeuttamalla sukupolvenvaihdoksia ja kasvattamalla tilakokoa.
  7. Kehittämällä metsänhoidon menetelmiä.