METSÄTEOLLISUUS TAMMI-KESÄKUUSSA: SELLUN JA KARTONGIN TUOTANTO JATKOI KASVUAAN

Uutiset |

Sellun ja pakkauskartongin tuotanto kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Paino- ja kirjoituspaperien tuotantomäärät säilyivät lähes edellisvuoden tasolla, havusahatavaran tuotantomäärät laskivat. Tulevat teollisuuspoliittiset päätökset vaikuttavat merkittävästi suomalaisen metsäteollisuuden kilpailukykyyn.

”Suomen kilpailukyvyn palauttaminen edellyttää, että saamme aikaan kattavan yhteiskuntasopimuksen ja hyvin maltilliset palkkaratkaisut lähivuosille. Näin kuromme kiinni takamatkaa keskeisiin kilpailijamaihimme. Jos biotalouden merkittävimmän tukijalan toimintaedellytykset ovat kunnossa, voivat myös biotaloudelle asetetut odotukset talouden veturina toteutua”, sanoo Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja Timo Jaatinen.

Metsäteollisuuden lukuisten investointihankkeiden toteutumisen edellytyksenä on pitkäjänteinen ja johdonmukainen teollisuuspolitiikka.

”Biotalouden vauhdittamiseksi tarvitaan konkreettisia tekoja. Raaka-ainehuollon varmistamiseksi on päätettävä nopeavaikutteisista toimista, jotta puu saadaan liikkeelle. Hallitusohjelmassa päätetty päästökauppakompensaatio on myös saatava nopeasti käyttöön. Lisäksi infrapanostukset on kohdistettava biotaloutta vahvistavaan perusväylänpitoon, alemman asteiseen tieverkkoon ja raideliikenteen tehostamiseen”, Jaatinen lisää.

Pakkauskartongin ja sellun tuotanto vahvassa kasvussa

Metsäteollisuudella on merkittävä rooli Suomen vientitulojen tuojana. Metsäteollisuustuotteiden osuus viennistä oli tammi-toukokuussa 21,7 prosenttia.

Suomessa tuotettiin tammi-kesäkuussa 5,3 miljoonaa tonnia paperia ja kartonkia, mikä on vajaan prosentin enemmän kuin vuoden 2014 vastaavana ajankohtana.

Paino- ja kirjoituspapereita tuotettiin Suomessa noin 3 miljoonaa tonnia ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Tuotanto pysyi lähes ennallaan verrattuna viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Pakkauksiin tarkoitetun kartongin tuotanto jatkoi tasaista kasvuaan. Tammi-kesäkuussa kartonkia tuotettiin 1,6 miljoonaa tonnia, mikä on yli 5 prosenttia enemmän kuin viime vuonna.

Sellun tuotanto nousi ensimmäisellä vuosipuoliskolla. Sellua tuotettiin Suomessa tammi-kesäkuussa 3,6 miljoonaa tonnia, mikä on lähes 3 prosenttia enemmän kuin vuoden 2014 vastaavana ajankohtana.

Havusahatavaraa tuotettiin tammi-kesäkuussa 5,5 miljoonaa kuutiometriä. Tuotanto laski ensimmäisellä vuosipuoliskolla 4 prosenttia verrattuna viime vuoteen.

Lisätietoja: toimitusjohtaja Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 6600