Metsäteollisuus ry vei jälleen sidosryhmänsä retkeilemään

Uutiset |

Jo viidettä kertaa järjestetty ympäristöteemainen retki houkutti laajan joukon sidosryhmiä mukaan tutustumaan ajankohtaisiin teemoihin.

Sidosryhmäretken teemoina tänä vuonna oli metsien käyttö ilmaston ja monimuotoisuuden näkökulmasta. Aiheisiin tutustuttiin tuotantolaitos-, puurakennus- ja metsävierailuilla asiantuntijoiden johdolla. Retken tarkoituksena on paitsi tuoda esille metsäteollisuuden ajankohtaisia viestejä meille keskeisiin ympäristöteemoihin liittyen, myös tuoda sidosryhmät yhteen keskustelemaan ja verkostoitumaan kanssamme.

Retken tuotantolaitoskohteena oli Versowood Oy:n Vierumäen saha, jossa tutustuttiin muun muassa yhtiön liimapuupalkki- ja pellettituotantoon. Versowoodilta suunnattiin läheiselle puurakentamiskohteelle, jossa kohteen suunnitellut arkkitehti Mika Ukkonen Arkworks Arkkitehdit Oy:stä kertoi puurakentamiseen liittyvistä erityiskysymyksistä, kuten rakentamisen sääntelystä ja paloturvallisuuden huomioon ottamisesta. Saha- ja puurakennuskohdevierailujen kautta tuotiin esille puutuotteiden mahdollisuuksia ilmastonmuutoksen hillinnässä ja vaihtoehtoisena materiaalina uusiutumattomille raaka-aineille.

Retken metsäosuutta isännöi UPM, jonka Nynäsin tilalla tutustuttiin metsien ilmastovaikutuksiin, kasvun lisäämisen mahdollisuuksiin sekä talousmetsien luonnonhoitoon. Johtaja Taneli Kolström Luonnonvarakeskuksesta esitteli Metsä150-hanketta, jonka tavoitteena on nostaa metsien kasvua nykyisestä noin 110 miljoonasta kuutiometristä jopa 150 miljoonaan kuutiometriin. Toisella metsäkohteella Jyväskylän yliopiston tutkija Panu Halme haastoi metsäalaa kehittämään luonnonhoidon menetelmiä tehokkaammiksi ja kiinnittämään huomiota muun muassa säästöpuiden pysyvään jättämiseen. Kommenttipuheenvuoro kohteella kuultiin Suomen luonnonsuojeluliiton suojelupäällikkö Jouni Nissiseltä.

Ilmastoaiheiset puheenvuorot retkellä kuultiin professori Hannu Ilvesniemeltä Luonnonvarakeskuksesta ja professori Pekka Kaupilta Helsingin yliopistosta. Poliitikon terveiset päivään saatiin kansanedustaja Anne Kalmarilta, joka toimii eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan puheenjohtajana.

Retkellä esiteltiin myös vasta ilmestynyt metsäteollisuuden ympäristö- ja vastuullisuussitoumusten toinen väliraportti. Vuonna 2013 julkaistujen sitoumusten toteutuksessa on edetty kohti tavoitteita ja ala on saanut paljon positiivista palautetta yhteisestä sitoutumisestaan ympäristö- ja vastuullisuuskysymysten jatkuvaan parantamiseen.

Retkellä oli mukana noin 50 henkilöä muun muassa eri ministeriöistä, tutkimuslaitoksista, eduskunnasta, luontojärjestöistä ja metsäalan organisaatioista. Keskustelu retkellä oli vilkasta ja avointa. Retken teemat keräsivät kiitosta ajankohtaisuudellaan ja myös mielenkiintoisia puhujavalintoja kiiteltiin. Vastaavanlainen retki on tarkoitus järjestää myös ensi vuonna.

Lisätietoja:

Metsäasiantuntija Inka Musta, inka.musta@forestindustries.fi, puh. 040 634 9900
Kestävän kehityksen päällikkö Tiina Vuoristo, tiina.vuoristo@forestindustries.fi, puh. 040 542 5365