Metsäteollisuus ry ja Puuliitto sopivat metsäteollisuuden bioteollisuutta koskevasta työehtosopimuksesta

Uutiset |

Sopimusta sovelletaan luontoperäistä energiaraaka-ainetta ja kasvualustaa jalostavassa teollisuudessa esimerkiksi toimialoilla, jotka jalostavat puu- tai turveperäistä biomassaa tai kasvualustaa muun muassa energiaraaka-aineeksi. 

Näitä ovat esimerkiksi sahanpurusta ja metsätähteestä jalostettava biomassa ja pelletit sekä turpeen nosto ja turpeesta energiaraaka-aineen jalostaminen.

Uusi sopimus pohjautuu aiemmin alalla voimassa olleeseen Turvealan työehtosopimukseen. Sopimus on voimassa 31.1.2017 saakka.

Sopimus huomioi kausiluonteisen työn edellyttämät työaikajoustot ja mahdollistaa alihankinta- ja vuokratyövoiman käytön jalostusprosessin kaikissa vaiheissa. Työaikamääräykset sopivat myös prosessiteollisuudessa käytettävään jatkuvaan kolmivuorotyöhön.

Sopimusteksti on kirjoitettu aiempaa tiiviimpään ja selkeämpään muotoon, jotta sopimuksen tulkinta olisi mahdollisimman sujuvaa. Uusi työehtosopimus luo osaltaan pohjaa uusiutuvan energiaraaka-aineen käyttöönotolle ja edistää biotalouden toteutumista.

Lisätietoja:
Mikko Lehtonen, työmarkkinapäällikkö, Metsäteollisuus ry, puh. 09 132 44 77
Reima Lehtonen, lakimies, Metsäteollisuus ry, puh. 040 766 3515
Juha Lyytinen, työehtosihteeri, Puuliitto, puh. 0400 543 054
Jyrki Alapartanen, liiton sihteeri, Puuliitto, puh. 040 587 7563