Metsäteollisuus panostaa ilmastoratkaisuihin

Uutiset |

Suomen on suosittava useita vähäpäästöisiä energiamuotoja, jotka turvaavat tehtaiden ympärivuotisen ja -vuorokautisen käynnin. Metsäteollisuus on vähentänyt hiilidioksidipäästöjä jo pitkään. Tämä kuuluu tavoitteisiin jatkossakin.

Metsäteollisuus tarvitsee monia eri energiamuotoja. Alan sähkönhankinta painottuu vähäpäästöisiin energiamuotoihin kuten bioenergiaan sekä vesi- ja ydinvoimaan.

Metsäteollisuudella on pitkät perinteet Suomen ylivoimaisesti suurimpana bioenergian tuottajana. Metsäteollisuus on viime vuosinakin investoinut voimakkaasti selluntuotantoon ja biovoimalaitoksiin, minkä vuoksi uusiutuvan energian lisäämiselle on hyvät edellytykset Suomessa. Metsäteollisuus suhtautuu myönteisesti uusiutuvien energiamuotojen käyttöön kun samalla turvataan puuraaka-aineen riittävyys jalostuskäyttöön.

Metsäteollisuus on panostanut omaan tehokkaaseen energian tuotantoon. Metsäteollisuuden tehtaat ovat investoineet moderniin CHP-tuotantoon (yhdistetty lämmön ja sähkön tuotanto). Siten lisätty biosähkön tuotantoa, vähennetty kasvihuonepäästöjä ja riippuvuutta tuontisähköstä sekä parannettu energiatehokkuutta.

Energiatehokkuutta parannetaan jatkuvasti. Energiatehokkuudella saavutetaan kustannussäästöjä ja kilpailuetua, joten energiaa pyritään käyttämään mahdollisimman tehokkaasti. Energiatehokkuuteen panostaminen on tämän vuoksi metsäteollisuudessa itsestäänselvyys. Metsäteollisuus on laajasti mukana energiatehokkuussopimuksissa.

Puun ja paperituotteiden lisäkäyttöä tulisi edistää myös ilmastosyistä. Uusiutuvasta luonnonvarasta valmistetut puu- ja paperituotteet voivat korvata uusiutumattomien raaka-aineiden käyttöä ja samalla varastoida hiilidioksidia tuotteisiin.

Lisäksi puu ja paperituotteet voidaan elinkaarensa lopussa kierrätyskäytön jälkeen lopulta hyödyntää bioenergiana.

Lisätietoja antaa

Ahti Fagerblom

Energia- ja ilmastopäällikkö

040 820 9763